“ค่ายยุวชนคนคุณธรรม” โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และเป็นแกนนำร่วมกับนักเรียนในโรงเรียนนำหลักคุณธรรมมาใช้แก้ไขปัญหา สร้างโอกาสให้เยาวชนได้คิด วิเคราะห์ และเริ่มต้นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์

                           

About อนุบาลสุราษฎร์ธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *