กิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โรงเรียนวัดบางใบไม้

                คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางใบไม้ ร่วมกันทำกิจกรรม ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องใน วันมาฆบูชา                      ซึ่งตรงกับ วัน ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ            มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

 

 

About วัดบางใบไม้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *