น้อมจิตบูชา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ผอ.สุริยา  จันทร์สงค์  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201  จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561  ซึ่งทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญและปลูกฝังเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึ้นระหว่างครูกับศิษย์  สืบทอดประเพณีซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรม จารีตประเพณี เอกลักษณ์ที่ดีของชนชาติไทย

                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เป็นประธานในพิธี

                                                                             นักเรียนพร้อมพานธูปเทียน ดอกไม้  กรวยดอกไม้เตรียมพร้อม

                                                                                          น้อมจิตบูชา  ครูบาอาจารย์  บันดาลศิษย์

                                                                 ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

About บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *