ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันครู

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นางสาวนิภาพร บินสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในสัปดาห์วันครู ณ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ

About บ้านโฉลกหลำ