วันมาฆบูชา โรงเรียนวัดประสพ

วันมาฆบูชา โรงเรียนวัดประสพ

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้นำปิ่นโตไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดจันทราวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยช์ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบวัด