สถานศึกษาต้นแบบ กิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ กิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มอบโดย นายวิชวิทย์ จินโต ผู้ว้่ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเยี่ยมชมการแสดงผลงานนิทรรศการ

 

About บ้านหัวหมากบน