โครงการนักเรียนวัยใส อนามัยดี ไม่มีเหา ครั้งที่ 1

⛳🎯โครงการนักเรียนวัยใส อนามัยดี ไม่มีเหาร ครั้งที่ 1🎯⛳
               ในวันที่ 12 มีนาคม 2564  นายกิตติพงศ์  ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน  ประธานในพิธี  เปิดโครงการนักเรียนวัยใส อนามัยดี ไม่มีเหา ครั้งที่ 1  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย​ และพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเหาและวิธีป้องกันกำจัดเหา​ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลตำบลช้างซ้าย  และขอบคุณ ลูกๆ นักเรียน ที่ให้ความร่วมมือตลอดการดำเนินกิจกรรมจนประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์

About บ้านหัวหมากบน