โครงการมัคค์น้อย เกาะพลวย ณ ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพลวย

วันที่ 28-29 กันยายน 2563 นักเรียนเข้าร่วมโครงการมัคค์น้อย เกาะพลวย ณ ธุดงคสถาน มัคคานุคาวิเวก เกาะพลวย ขอขอบคุณท่านอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม คุณเบียร์และคณะแม่ชี ที่ได้มอบโครงการดีๆให้กับนักเรียน และคณะครู

About บ้านเกาะพลวย