โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่

⛳🎯โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่❤️🌵
            โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ และในวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะกรรมการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกาญจนดิษฐ์  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ โดยมี พ.ท.ปัตตะพล ประพันธ์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45 เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
ซึ่งมีกิจกรรมดังด่อไปนี้
🍄โรงเพาะเห็ด
🐓โรงเลี้ยงไก่
🐟บ่อเลี้ยงปลา
🥦🥒🌽🥕ผักปลอดสารพิษ
 และการบริหารขยะ
🌈             🌈

About บ้านหัวหมากบน