โครงงานคุณธรรม ปิ่นโตบุญ โรงเรียนบ้านกงหนิง

ในปัจจุบันนักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมลดลง และมีการเข้าวัดทำบุญในวันพระลดลง  ทางโรงเรียนจึงได้มีการทำโครงงานปิ่นโตบุญโดยทำนักเรียนไปวันในทุกวันพระโดยสลับสับเปลี่ยนกัน  ปลูกฝัง  อบรม  ฝึกฝนนักเรียน  ตามวิธีการของพระพุทธศาสนา โดยเน้นบูรณาการตามหลัก ไตรสิกขา  อันมี  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนา   นำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  จะทำให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

About บ้านกงหนิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *