โรงเรียนบ้านโฉลกหลำจัดกิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนพลังงานต้นแบบ

วันที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนับสนุนงบประมาณโดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดจัดกิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนพลังงานต้นแบบ โดยมีนายวิศรุต เดชหุน ตำแหน่งปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานเปิดพิธี ณ อาคารกุยกานนท์ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนพลังงานต้นแบบระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ การให้ความรู้แก่นักเรียนด้านพลังงาน และการมอบเงินรางวัลทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ชะนะการประกวด จำนวน 10 รางวัล และกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากโรงเรียนวัดสมัยคงคา เทศบาลตำบลเพชรพะงัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนผู้สนใจเข้าร่วมด้วย

 

About บ้านโฉลกหลำ