โรงเรียนบ้านโฉลกหลำร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมโครงการยุวประมง

วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) กองตรวจการประมง กรมประมง โดยมีนายประเสริฐ คงขน ตำแหน่งประมงอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดพิธี ณ อาคารกุยกานนท์ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องความสำคัญบทบาทหน้าที่ของยุวประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำ กฎหมายประมงเบื้องต้น การกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

About บ้านโฉลกหลำ