โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhist Oriented Schools)

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhist Oriented Schools) โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมโดยเน้นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขามาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา โดยเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญา และมีเมตตาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของประเทศ 

About บ้านโฉลกหลำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *