นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
จำนวนผู้เข้าชม : 1,810 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2557
 
 
 
 
 
 
 
         องค์การอนามัยโลก (WHO: Wolrd Health Organization) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 รวมแล้วผู้ป่วย 635 ราย เสียชีวิต 193 ราย โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 19 ประเทศ ดังนี้ จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส ตูนีเซีย เยอรมนี อิตาลี โอมาน คูเวต มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กรีซ อียิปต์ สหรัฐอเมริกา เยเมน เนเธอร์แลนด์ และเลบานอน
          ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) รายงาน พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 รวมแล้ว ผู้ป่วย 621 ราย เสียชีวิต 188 ราย
สำหรับประเทศไทย “ยังไม่พบ” การแพร่ระบาดของโรค
 

รายงาน การเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 โดย : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายงาน การเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 โดย : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายงาน การเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 โดย : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
รายงาน การเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012 ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 โดย : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 

 Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – update 23 May 2014 

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – update 22 May 2014

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – update 16 May 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The MOH, in Collaboration with the Ministry of Education, Evaluates the Role of the Health Affairs Directorates in Educating on MERS CoronaVirus) – update 13 May 2014

MINISTRY OF HEALTH ANNOUCNCES PACKAGE OF MEASURES TO ADDRESS CORONAVIRUS (MERS-CoV) – update 13 May 2014

The MOH, in Collaboration with the Ministry of Education, Evaluates the Role of the Health Affairs Directorates in Educating on MERS CoronaVirus – update 13 May 2014

 

MERS in the Arabian Peninsula- update 19 May 2014

Middle East Respiratory Syndrome. Podcast (4:01 mins) RELEASED - update 19 May 2014

Updates On Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-coV) Investigation In The United States update 17 May 2014

HPA : Key facts - MERS-CoV - 4 October 2013

Public Health England : Treatment of MERS – CoV : Decision Support Tool –29 July, 2013

 Update on family cluster of novel coronavirus infection in the UK

Epidemiological update: Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – update 16 May 2014

Epidemiological update: Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – update 6 May 2014

Epidemiological update: Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

 

 

รายงานความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
โดย สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
 
      ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
      ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 
      ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 
      ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
      ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
      ฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
 
หนังสือสั่งการ และหนังสือขอความร่วมมือ
หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrom : MERS-CoV)_ ณ 23 เมษายน 2557
         - เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
         - เรียน ปลัดกระทรวงต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ปลัดกระทรวงแรงงาน, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 
          - หนังสือเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
          - หนังสือเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด 
          - หนังสือเรียน ปลัดกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงแรงงาน 
หนังสือขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012
 
แนวทางและมาตรการ
 แนวทางการป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อ MERS-CoV ในสถานพยาบาล(Infection Control) 
มาตรการการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
แนว ทางการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยสงสัยโรค MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) และการ ควบคุมป้องกัน การติดเชื้อในโรงพยาบาล ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2556 : โดย คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
มาตรการการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 _ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 
แนว ทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus: MERS-CoV) ในประเทศไทย (ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 2556) : สำนักระบาดวิทยา 
 แบบฟอร์มในการดำเนินงาน : สำนักระบาดวิทยา
          แบบ รายงานผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน หรือ สงสัยเป็นไข้หวัดนก หรือ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (ไข้หวัดนก, ไข้หวัดใหญ่, ไวรัสโคโรน่า,ปอดอักเสบรุนแรง หรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ) (SARI_AI 1) ปรับปรุงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 
          แบบ สอบสวนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง สงสัยไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก/ปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ (SARI_AI 2) ปรับปรุงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 
          แบบฟอร์มการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ของผู้ป่วยที่สงสัย MERS-CoV ปรับปรุงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 
          แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ปรับปรุงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 
สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แนวทางและแบบส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ  
  โดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดต่อในผู้เดินทางระหว่างประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่  
  โดย : ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   
 
องค์ความรู้
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012    
องค์ ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
HPA : Key facts - MERS-CoV - 4 October 2013 
WHO : Revised interim case definition – novel coronavirus 29 sep 2012 
HPA : Partial genetic sequence information for scientists about the Novel Coronavirus 2012 
 
คำถาม-คำตอบ
คำ ถามที่พบบ่อย เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 
WHO : Frequently Asked Questions on novel coronavirus – update 9 August 2013 
Ministry of health Portal Kingdom of Saudi Arabia : Frequently Asked Questions on novel coronavirus
WHO : Frequently Asked Questions on novel coronavirus 28 sep 2012 
HPA : Questions and answers - novel corona virus September 2012 
   
คำแนะนำเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
คําแนะนําในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป
คำแนะนำผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยว
 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Middle East respiratory syndrome (MERS) ในเขตภาคตะวันตกของประเทศซาอุดิอาระเบีย ณ วันที่ 14 เมษายน 2557 
ECDC : Epidemiological update: novel coronavirus 30 Nov. 2012 
Eurosurveillance, Volume 17, Issue 40, 04 October 2012 
EUROSURVEILLANCE : THE UNITED KINGDOM PUBLIC HEALTH RESPONSE TO AN IMPORTED LABORATORY CONFIRMED CASE OF A NOVEL CORONAVIRUS IN SEPTEMBER 2012 
ECDC : RAPID RISK ASSESSMENT : Severe respiratory disease associated with a novel coronavirus 
EUROSURVEILLANCE : DETECTION OF A NOVEL HUMAN CORONAVIRUS BY REAL-TIME REVERSE-TRANSCRIPTION POLYMERASE CHAIN REACTION 
EUROSURVEILLANCE : NOVEL CORONAVIRUS ASSOCIATED WITH SEVERE RESPIRATORY DISEASE : case definition and public health measure 
EUROSURVEILLANCE : NOTE FROM THE EDITORS : a new virus bringing back memories from the past 

เครดิต : http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/news.php?items=668