นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
18 ธ.ค. 62
ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ : 18 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
ที่หนังสือ : มศ 0004/(ว) 5010
เลขหนังสือรับ : วก 1127
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
17 ธ.ค. 62
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
รร.วัดสว่างอารมณ์
นางอุทัยวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 17 ธ.ค. 62
สถานที่ : รร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/529
เลขหนังสือรับ : วก 1219
ผู้รับผิดชอบ : นางอุทัยวรรณ
รายละเอียด :
16 ธ.ค. 62
การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ : 16 ธ.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
13 ธ.ค. 62
ประชุมผู้บริหาร
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางอัญชนา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 13 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3805
เลขหนังสือรับ : วก 1181
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา
รายละเอียด :
06 ธ.ค. 62
ประชุมเตรียมการ จัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเตรียมการ จัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564
วันที่ : 06 ธ.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3676
เลขหนังสือรับ : กง 1157
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
30 พ.ย. 62
เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : เชิญประชุมโครงการพัฒนา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครู รุ่นใหม่
วันที่ : 30 พ.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว
ที่หนังสือ : กสศ.ว. 06/00099/2562
เลขหนังสือรับ : บค 1074
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
28 พ.ย. 62
ประชุม “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย”
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย
นายโกวิท, น.ส.อารีวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุม “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย”
วันที่ : 28 พ.ย. 62
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวสมุย
ที่หนังสือ : 162/2562
เลขหนังสือรับ : บท 1138
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท, น.ส.อารีวรรณ
รายละเอียด :
27 พ.ย. 62
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา
วันที่ : 27 พ.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3506
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
22 พ.ย. 62
ประชุมและรับฟังคำชี้แจง การประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาวฯ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.พรทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมและรับฟังคำชี้แจง การประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาวฯ
วันที่ : 22 พ.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3580
เลขหนังสือรับ : บท 1120
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์
รายละเอียด :
15 พ.ย. 62
การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : การสะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ : 15 พ.ย. 62
สถานที่ : โรงแรทแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3432
เลขหนังสือรับ : วก 1064
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
02 - 03 พ.ย. 62
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายสมุย 2
รร.วัดสว่างอารมณ์
นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนา สถานศึกษาของโรงเรียน ในเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 02 - 03 พ.ย. 62
สถานที่ : รร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/443
เลขหนังสือรับ : วก 1009
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
16 - 18 ต.ค. 62
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ปี(พ.ศ.2562-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 4 ปี(พ.ศ.2562-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ : 16 - 18 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3086
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
10 - 12 ต.ค. 62
ประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
รร.มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ. กระบี่
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ : 10 - 12 ต.ค. 62
สถานที่ : รร.มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท จ. กระบี่
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3029
เลขหนังสือรับ : 925
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
09 ต.ค. 62
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
รร.บ้านแหลมหอย
นางวราภรณ์, น.ส.วรากร, น.ส.อาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
วันที่ : 09 ต.ค. 62
สถานที่ : รร.บ้านแหลมหอย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3024
เลขหนังสือรับ : 921
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.วรากร, น.ส.อาภาภรณ์
รายละเอียด :
04 ต.ค. 62
การอบรมการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : การอบรมการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ(DLIT)
วันที่ : 04 ต.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3064
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
26 ก.ย. 62
รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
โรงแรมบรรจงบุรี
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
วันที่ : 26 ก.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2667
เลขหนังสือรับ : บท 814
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
25 ก.ย. 62
ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ : 25 ก.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2889
เลขหนังสือรับ : วก 880
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
24 - 25 ก.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ยังไม่ระบุ
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ : 24 - 25 ก.ย. 62
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2977
เลขหนังสือรับ : บค 899
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
19 ก.ย. 62
การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
รร.วัดประเดิม
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 19 ก.ย. 62
สถานที่ : รร.วัดประเดิม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.125/ว 221
เลขหนังสือรับ : บค 877
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
16 - 18 ก.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ : 16 - 18 ก.ย. 62
สถานที่ : ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2853
เลขหนังสือรับ : บค 874
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
13 ก.ย. 62
รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
น.ส.กัลยา
ชื่อเรื่อง : รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ : 13 ก.ย. 62
สถานที่ : ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
ที่หนังสือ : รง 0504/ว 5065
เลขหนังสือรับ : บท 863
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา
รายละเอียด :
06 ก.ย. 62
ประชุมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ : 06 ก.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2722
เลขหนังสือรับ : วก 829
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
26 ส.ค. 62
น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
รร.บ้านตาขุนวิทยา
น.ส.อารีวรรณ, น.ส.อธิดา
ชื่อเรื่อง : น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ : 26 ส.ค. 62
สถานที่ : รร.บ้านตาขุนวิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2592
เลขหนังสือรับ : วก 798
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อารีวรรณ, น.ส.อธิดา
รายละเอียด :
26 - 28 ส.ค. 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
วันที่ : 26 - 28 ส.ค. 62
สถานที่ : ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2664
เลขหนังสือรับ : บค 815
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
20 ส.ค. 62
ขอเชิญประชุม การจัดงานเกษียณ อายุราชการ
รร.เกาะสมุย
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุม การจัดงานเกษียณ อายุราชการ
วันที่ : 20 ส.ค. 62
สถานที่ : รร.เกาะสมุย
ที่หนังสือ : ศธ 04163.095/122
เลขหนังสือรับ : บท 800
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
20 ส.ค. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุติความรุยแรงต่อเด็ก และสตรี
รพ.เกาะสมุย
นางนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการ ยุติความรุยแรงต่อเด็ก และสตรี
วันที่ : 20 ส.ค. 62
สถานที่ : รพ.เกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0032.218/ว 2987
เลขหนังสือรับ : บท 789
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์
รายละเอียด :
19 - 20 ส.ค. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.จันทร์ศิริ, น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
วันที่ : 19 - 20 ส.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2535
เลขหนังสือรับ : วก 778
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จันทร์ศิริ, น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
19 ส.ค. 62
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
รร.วัดสว่างอารมณ์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 19 ส.ค. 62
สถานที่ : รร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/347
เลขหนังสือรับ : วก 791
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
18 - 20 ส.ค. 62
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์, น.ส.วศิณีย์
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ
วันที่ : 18 - 20 ส.ค. 62
สถานที่ : ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : สฎ 0032.014/ว 962
เลขหนังสือรับ : บท 730
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์, น.ส.วศิณีย์
รายละเอียด :
16 ส.ค. 62
พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาพิเษก
บริเวณบ้านดอนทราย
นางจิราพรรณ
ชื่อเรื่อง : พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาพิเษก
วันที่ : 16 ส.ค. 62
สถานที่ : บริเวณบ้านดอนทราย
ที่หนังสือ : สฎ 0014.2/ว 6020
เลขหนังสือรับ : บท 772
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราพรรณ
รายละเอียด :
15 ส.ค. 62
ขอเชิญประชุมการใช้ โปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมการใช้ โปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
วันที่ : 15 ส.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2463
เลขหนังสือรับ : บค 752
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
13 - 15 ส.ค. 62
พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางณิชกานต์, น.ส.วศิณีย์, น.ส.จารุวรรณ
ชื่อเรื่อง : พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
วันที่ : 13 - 15 ส.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2475
เลขหนังสือรับ : วก 746
ผู้รับผิดชอบ : นางณิชกานต์, น.ส.วศิณีย์, น.ส.จารุวรรณ
รายละเอียด :
13 ส.ค. 62
การจัดสรรอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การจัดสรรอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ : 13 ส.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2481
เลขหนังสือรับ : บค 761
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
13 ส.ค. 62
รับหมวกกันน็อคที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
รร.วัดสว่างอารมณ์
นางอัญชนา, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : รับหมวกกันน็อคที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วันที่ : 13 ส.ค. 62
สถานที่ : รร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
09 ส.ค. 62
ทำ MOU เรื่องหมวกกันน็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน
เทศบาลนครเกาะสมุย
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ทำ MOU เรื่องหมวกกันน็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน
วันที่ : 09 ส.ค. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด : ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน จำนวน3 คน ประธานกรรมการสถานศึกษา
06 ส.ค. 62
ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ
รร.วัดนาราเจริญสุข
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ
วันที่ : 06 ส.ค. 62
สถานที่ : รร.วัดนาราเจริญสุข
ที่หนังสือ : ศธ 04163.118/147
เลขหนังสือรับ : 694
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
05 - 06 ส.ค. 62
รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
โรงเรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
นางวณิชชา, น.ส.กัลยา
ชื่อเรื่อง : รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
วันที่ : 05 - 06 ส.ค. 62
สถานที่ : โรงเรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
ที่หนังสือ : สธ 1005.3/ว 9510
เลขหนังสือรับ : 685
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.กัลยา
รายละเอียด :
05 - 06 ส.ค. 62
ประชุมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
วันที่ : 05 - 06 ส.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2410
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์
รายละเอียด :
02 ส.ค. 62
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางภาวิณี, นางเตือนใจ, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ : 02 ส.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2360
เลขหนังสือรับ : 705
ผู้รับผิดชอบ : นางภาวิณี, นางเตือนใจ, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
01 - 03 ส.ค. 62
ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
โรงแรมบางกอกพาเลส
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ : 01 - 03 ส.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมบางกอกพาเลส
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2388
เลขหนังสือรับ : 699
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
01 ส.ค. 62
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข ประจำปี 2562
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข ประจำปี 2562
วันที่ : 01 ส.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2240
เลขหนังสือรับ : 696
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
31 ก.ค. 62
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.พรทิพย์, นายสมบุญ, น.ส.ปภานัน
ชื่อเรื่อง : ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ : 31 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2114
เลขหนังสือรับ : บค 635
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.พรทิพย์, นายสมบุญ, น.ส.ปภานัน
รายละเอียด :
30 ก.ค. 62
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางภาวิณี, นางเตือนใจ, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ : 30 ก.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2360
เลขหนังสือรับ : 705
ผู้รับผิดชอบ : นางภาวิณี, นางเตือนใจ, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
27 ก.ค. 62
การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายพงศธร, น.ส.จันทร์ศิริ, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต
วันที่ : 27 ก.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2324
เลขหนังสือรับ : 686
ผู้รับผิดชอบ : นายพงศธร, น.ส.จันทร์ศิริ, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
23 - 24 ก.ค. 62
พัฒนาการจัดระบบงานและ กิจกรรมแนะแนวให้ คำปรึกษาและฝึกอบรม แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
โรงแรมสยามธานี
นางนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : พัฒนาการจัดระบบงานและ กิจกรรมแนะแนวให้ คำปรึกษาและฝึกอบรม แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
วันที่ : 23 - 24 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมสยามธานี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2233
เลขหนังสือรับ : บท 658
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์
รายละเอียด :
19 - 20 ก.ค. 62
พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
นายนพนรินทร์
ชื่อเรื่อง : พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
วันที่ : 19 - 20 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2053
เลขหนังสือรับ : บท 626
ผู้รับผิดชอบ : นายนพนรินทร์
รายละเอียด :
12 - 14 ก.ค. 62
การอบรมลูกเสือต้านภัยยา เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : การอบรมลูกเสือต้านภัยยา เสพติดในสถานศึกษา
วันที่ : 12 - 14 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2047
เลขหนังสือรับ : บท 621
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
12 - 13 ก.ค. 62
พัฒนาระบบนิเทศ ภายในสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : พัฒนาระบบนิเทศ ภายในสถานศึกษา
วันที่ : 12 - 13 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2069
เลขหนังสือรับ : วก 637
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
04 ก.ค. 62
จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต
วันที่ : 04 ก.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1970
เลขหนังสือรับ : บท 597
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
หน้า 2 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)