นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คลังเกียรติบัตร
คลังเกียรติบัตร > ประกวดศาสนพิธีน้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
นางสาวพิทยา ทองมาก
เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดศาสนพิธีน้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานงานพระราชดำริองค์พระภูมิพล
หน่วยงาน : กระทรวงวัฒนธรรม
ให้ไว้ ณ วันที่ : 10 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงวรัทยา สังข์กูล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดศาสนพิธีน้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานงานพระราชดำริองค์พระภูมิพล
หน่วยงาน : กระทรวงวัฒนธรรม
ให้ไว้ ณ วันที่ : 10 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด
นายไรน่าน ชายเต๊ะ
เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดศาสนพิธีน้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานงานพระราชดำริองค์พระภูมิพล
หน่วยงาน : กระทรวงวัฒนธรรม
ให้ไว้ ณ วันที่ : 10 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงชารัตน์ ไชยณรงค์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดศาสนพิธีน้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานงานพระราชดำริองค์พระภูมิพล
หน่วยงาน : กระทรวงวัฒนธรรม
ให้ไว้ ณ วันที่ : 10 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงวนัสนัน เอี้ยงมี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดศาสนพิธีน้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานงานพระราชดำริองค์พระภูมิพล
หน่วยงาน : กระทรวงวัฒนธรรม
ให้ไว้ ณ วันที่ : 10 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทรัพย์สิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดศาสนพิธีน้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานงานพระราชดำริองค์พระภูมิพล
หน่วยงาน : กระทรวงวัฒนธรรม
ให้ไว้ ณ วันที่ : 10 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด
เด็กหญิงนัฐชา สมโสดา
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดศาสนพิธีน้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานงานพระราชดำริองค์พระภูมิพล
หน่วยงาน : กระทรวงวัฒนธรรม
ให้ไว้ ณ วันที่ : 10 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)