นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
จดหมายข่าว
บันทึกข้อตกลง MOU โครงการตำรวจประสานโรงเรียนสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด กับโรงเรียนวัดภูเขาทอง
20 ธ.ค. 2565
ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครื่อข่ายสมุย 1 และ โรงเรียนเครือข่ายสมุย 2
19 ธ.ค. 2565
การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 ธ.ค. 2565
จดหมายข่าวฉบับที่ 11 เรื่อง จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2565
02 ธ.ค. 2565
จดหมายข่าวฉบับที่ 10 เรื่อง การตรวจลูกเสือขั้น 5 ปีการศึกษา 2565
16 พ.ย. 2565
จดหมายข่าวฉบับที่ 9 เรื่อง MOU ปีการศึกษา 2565
05 ต.ค. 2565
ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
22 ก.พ. 2565
ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
21 ก.พ. 2565
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
18 ก.พ. 2565
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
17 ก.พ. 2565
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
12 ก.พ. 2565
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
31 ม.ค. 2565
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
12 ส.ค. 2564
การจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand และ On demand
15 ก.ค. 2564
ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
26 มิ.ย. 2564
ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 02 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
26 มิ.ย. 2564
สอบ O NET โรงเรียนวัดภูเขาทองเป็นสนามสอบ ในเครือข่ายสมุย 2
14 มี.ค. 2564
โครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง (ฟาร์มไก่ไข่) สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน
03 ก.พ. 2564
ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 23-25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
25 พ.ย. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
10 พ.ย. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
09 พ.ย. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
07 ต.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
03 ก.ย. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
12 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 12 เดือน สิงหาคมพ.ศ. 2563
12 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
21 ก.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
16 ก.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
13 ก.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
12 ก.ค. 2563
ปีที่ 1 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
26 มิ.ย. 2563
ปีที่ 1 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 8-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
26 มิ.ย. 2563
ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
26 มิ.ย. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
03 มิ.ย. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
03 มิ.ย. 2563
ปีที่ 1 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
03 มิ.ย. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
28 พ.ค. 2563
ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
27 พ.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
21 พ.ค. 2563
ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
21 พ.ค. 2563
ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
28 ก.พ. 2563
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
05 ก.ค. 2562
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
13 มิ.ย. 2562
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
22 พ.ค. 2562
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
20 พ.ค. 2562
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
14 พ.ค. 2562
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563