นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสมุย 2
จำนวนผู้เข้าชม : 1,303 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ส.ค. 2559

เมื่อวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคารบ่อผุดประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านบ่อผุด เครือข่ายสมุย 2 ได้มีการประชุมปรึกษาหารือผู้อำนวยการโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เรื่องที่ประชุมมีดังนี้

1. การพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
-    5 กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละหน่วยเรียนรู้และตัวชี้วัด
-    กิจกรรมศึกษา 5 กลุ่มสารระการเรียนรู้ (ดูหน่วยเรียนรู้และตัวชั้วัดจากผลการสอน O-Net  ปีการศึกษา 2558)
2.    ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2558  ของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
3.    การเปรียบเทียบผลการสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2558 ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้ใช้เกณฑ์เปรียบเทียบระดับประเทศ
-    นำผลคะแนนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาพรวมของโรงเรียน
-    วิเคราะห์หน่วยเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (O-Net  ปีการศึกษา 2558 มาเป็นต้นแบบในปีการศึกษา 2559)