นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง ร่วมสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา วัดภูเขาทอง ปี2567
19 ก.ค. 2567
ดำเนินการขับเคลื่อน แผนการเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับการประเมิน PISA 2025 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความพร้อมในการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
03 ก.ค. 2567
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2567
25 มิ.ย. 2567
โรงเรียนวัดภูเขาทอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2567 คือ "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา"
24 มิ.ย. 2567
โรงเรียนวัดภูเขาทองส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายหลายกลุ่มสาระ งานมหกรรมวิชาการสู่โลกอาชีพเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย
21 มิ.ย. 2567
โรงเรียนวัดภูเขาทองนำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม " ผ้าป่าสามัคคี วัดภูเขาทอง
20 มิ.ย. 2567
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
13 มิ.ย. 2567
เด็กหญิงแสงดาว โสภายิ่ง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดภูเขาทอง จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำปี2567
08 มิ.ย. 2567
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดภูเขาทอง ร่วมกิจกรรมเดินพาเหรด ในพิธีเปิดงานกาชาดอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2567
08 มิ.ย. 2567
คณะกรรมการสภานักเรียน ให้ความรู้และแนะนำนักเรียน เรื่องการลดขยะภายในโรงเรียนประเภทขวดพลาสติก
06 มิ.ย. 2567
"สุขาดี มีความสุข" โรงเรียนวัดภูเขาทอง
05 มิ.ย. 2567
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ของโรงเรียนวัดภูเขาทอง 31 พฤษภาคม
31 พ.ค. 2567
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบวัดความรู้ความสามารถระดับชาติได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
31 พ.ค. 2567
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดภูเขาทอง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
31 พ.ค. 2567
สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย ให้ความรู้ซ้อมแผนการป้องกันเหตุ Active Shooter โดยการสอนวิธีการ “ หนี ซ่อน สู้ ”
27 พ.ค. 2567
ขอบขอบคุณศิษย์เก่าโรงเรียนวัดภูเขาทอง รุ่น 2523 มอบพัดลมจำนวน 2 ตัว พร้อมทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดภูเขาทอง
21 พ.ค. 2567
กิจกรรม เวียนเทียนวันวิสาขบูชา และ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
21 พ.ค. 2567
กิจกรรมครู D.A.R.E ในสถานศึกษาโรงเรียนวัดภูเขาทอง
20 พ.ค. 2567
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ภาคเรียนที่ 1/2567
17 พ.ค. 2567
ขอขอบคุณ อาจารย์ประยงค์ ด่วนเดิน มอบพัดลมจำนวน 2 ตัว พร้อมทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดภูเขาทอง
16 พ.ค. 2567
กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยเผชิญเหตุ โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
14 พ.ค. 2567
เปิดเทอมวันแรก 13 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดเทอม ภาคเรียน 1/2567
13 พ.ค. 2567
การแข่งขันหลักสูตร
09 ก.พ. 2567
ทำบุญอาคารเรียนใหม่
05 มี.ค. 2564
กิจกรรมทัศนศึกษาโดยนำนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปชมภาพยนตร์ 2564
01 มี.ค. 2564
ภาพกิจกรรมงานประจำปี โรงเรียนวัดภูเขาทอง ปี2563
28 ก.พ. 2563
อบรมแกนนำอย.น้อยในโรงเรียน
03 ก.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศเทควันโด การแข่งขัน โลมาสีชมพู จ.นครศรีธรรมราช ปีที่ 3
03 ก.ค. 2562
ขอขอบพระคุณ ร้านตัดผม His & HER HAIR ที่มาตัดผมให้นักเรียน
02 ก.ค. 2562
เตรียมความพร้อมในการประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพี มีความสุข
11 ม.ค. 2562
บริษัท แยม สมุย แฟมิลี่ จำกัด มอบทุนการศึกษา และไอศกรีมเนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562
11 ม.ค. 2562
ประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ
15 ส.ค. 2561
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
10 ส.ค. 2561
สอบธรรมสนามหลวง ปี พ.ศ.2560 สนามสอบโรงเรียนวัดภูเขาทอง
09 พ.ย. 2560
กิจกรรมอ่านพระราชประวัติ 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ' รัชกาล ที่ 10 หน้าเสาธงและบำเพ็ญประโยชน์
26 ก.ค. 2560
ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง
24 ก.ค. 2560
การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย ปีการศึกษา
19 ก.ค. 2560
กรีฑาอนุบาล อำเภอเกาะสมุย ปีการศึกษา 2560
18 ก.ค. 2560
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดภูเขาทอง
22 ก.พ. 2560
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดภูเขาทอง และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ - 02
17 ก.พ. 2560
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดภูเขาทอง และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
16 ก.พ. 2560
การเตรียมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดภูเขาทอง และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
14 ก.พ. 2560
คณะครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุยเข้ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
14 ก.พ. 2560
กิจกรรมการเกินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
10 ก.พ. 2560
คณะทำงานจาก สพฐ. ลงมาดูพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารหลังใหม่โรงเรียนวัดภูเขาทอง
09 ก.พ. 2560
จัดนิทรรศการต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล 5 ระดับเพชร และงานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
09 ก.พ. 2560
บรรยากาศการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดภูเขาทอง
04 ก.พ. 2560
นิทรรศการ อย.น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560
31 ม.ค. 2560
มอบถ้วยรางวัลงานกีฬาเทศบาลคัพ และมอบเกียรติบัตรนักเรียน
25 ม.ค. 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2559
21 ม.ค. 2560
ติวเข้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.6 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายสมุย 2
21 ม.ค. 2560
กิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2559 และเยี่ยมบ้านในกิจกรรมสัปดาห์วันครู
16 ม.ค. 2560
ค่ายคุณธรรม ณ เวียงธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22 ก.ย. 2559
กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
17 ก.ย. 2559
ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.1
16 ก.ย. 2559
กิจกรรม 5ส โรงเรียนวัดภูเขาทอง
16 ก.ย. 2559
ร่วมงานนิทรรศการฝายมีชีวิต ณ เพลินวารี
27 ส.ค. 2559
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์โรงเรียนวัดภูเขาทอง
25 ส.ค. 2559
การอบรมระบบ G-Chat สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเกาะสมุย
24 ส.ค. 2559
อนามัยและชุมชนมากำจัดลูกน้ำยุงลาย
22 ส.ค. 2559
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนวัดภูเขาทอง
17 ส.ค. 2559
โครงการ รู้ไว แก้ไขทัน คุณหมอจากโรงพยาบาลเกาะสมุยมาตรวจวัดไอคิว (IQ) นักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง
16 ส.ค. 2559
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 2559
บรรยากาศการตรวจเอกสารโรงเรียนสุจริต
10 ส.ค. 2559
งาน“ASEAN Day 2016”และสัมนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
09 ส.ค. 2559
พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับเหรียญการแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2559
03 ส.ค. 2559
ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสมุย 2
03 ส.ค. 2559
กีฬานักเรียน ประชาชนอำเภอเกาะสมุย
27 ก.ค. 2559
กีฬาอนุบาลอำเภอเกาะสมุย
26 ก.ค. 2559
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนเกาะสมุย
01 ก.ค. 2559
กิจกรรมวันสุนทรภู่ + และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
27 มิ.ย. 2559
กิจกรรม อย.น้อย ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง
24 มิ.ย. 2559
ทันตแพทย์มาตรวจฟันนักเรียน
20 มิ.ย. 2559
เจ้าภาพงานวัดภูเขาทอง
18 มิ.ย. 2559
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
09 มิ.ย. 2559
กิจกรรมวันไหว้ครู
09 มิ.ย. 2559
นักเรียนนำต้นไม้มาปลูกบริเวณโรงเรียน
25 พ.ค. 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
23 พ.ค. 2559
อบรมธรรมะที่เวียงธรรม
22 ก.พ. 2559
โรงเรียนเครือข่ายสมุย 2 ร่วมกันติวโอเน็ต O-Net
13 ก.พ. 2559
ภาพบรรยากาศการรถ่ายรูปหมู่นักเรียนที่กำลังจะจบชั้น ป.6 และ ม.3
08 ก.พ. 2559
โรงเรียนวัดภูเขาทองรับการประเมินนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 4
04 ก.พ. 2559
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
01 ก.พ. 2559
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูแดร์ D.A.R.E.
29 ม.ค. 2559
กิจกรรมวันครูอำเภอเกาะสมุย
16 ม.ค. 2559
กิจกรรมแจกของเล่นเนื่องในวันเด็กนักเรียนอนุบาล
08 ม.ค. 2559
อาเซียนเดย์
07 ส.ค. 2558
กีฬาอนุบาล
21 ก.ค. 2558
วันไหว้ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง ปีการศึกษา 2558
11 มิ.ย. 2558
ทัศนศึกษาคณะครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง วันแรก
04 ม.ค. 2558
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.6
09 ธ.ค. 2557
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 2557
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
19 พ.ย. 2557
นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดสำเร็จ
23 ก.ย. 2557
ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
22 ส.ค. 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
08 ส.ค. 2557
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
07 ส.ค. 2557
เตรียมสถานที่จัดงานวันแม่
07 ส.ค. 2557
ฟุตบอล KFC Seven Shoot 2014 ณ สนาม สมุยยูไนเต็ด
03 ส.ค. 2557
29 กรกฎาคม วันภาษาไทย ปี 2557
29 ก.ค. 2557
ภาพกองเชียร์โรงเรียนวัดภูเขาทอง
23 ก.ค. 2557
ประมวลภาพนักกีฬางานกีฬาเทศบาลนครเกาะสมุย 2557
23 ก.ค. 2557
ประมวลภาพขบวนพาเหรดงานกีฬาเทศบาล ปี พ.ศ.2557
23 ก.ค. 2557
งานกีฬาเทศบาลเกาะสมุย 57 นักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดภูเขาทอง
22 ก.ค. 2557
อบรมธรรมะค่ายเวียงธรรม วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557
14 มิ.ย. 2557
พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง
12 มิ.ย. 2557
ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
28 พ.ค. 2557
พิธีเปิด สถานปฏิบัติธรรม เวียงธรรม วันวิสาขบูชา
13 พ.ค. 2557
พิธีปิดค่ายอังกฤษ ที่บ้านอ่างทอง
10 พ.ค. 2557
เข้าค่ายลูกเสือกลุ่มสมุย 2 ที่วัดสมุทราราม
12 ก.พ. 2557
ลูกเสือ ป.4-5 เดินทางไกล
15 ม.ค. 2557
วิถีพุทธ
24 ก.ย. 2553