นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » นิทรรศการ อย.น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560
จำนวนผู้เข้าชม : 1,661 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2560

เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดภูเขาทองร่วมจัดนิทรรศการ อย.น้อย ณ โรงเรียนนาสาร และได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2560