นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย ปีการศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 2,098 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2560

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดภูเขาทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาอำเภอเกาะสมุย พรุหน้าเมือง