นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » ภาพกิจกรรมงานประจำปี โรงเรียนวัดภูเขาทอง ปี2563
จำนวนผู้เข้าชม : 2,155 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนวัดภูเขาทอง ได้จัดงานประจำปี โรงเรียนวัดภูเขาทอง ปี 2563 ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ชุมชนแม่น้ำ และฝ่ายต่าง จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดภูเขาทอง