นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบวัดความรู้ความสามารถระดับชาติได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จำนวนผู้เข้าชม : 43 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2567

 31 พฤษภาคม 2567 นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบวัดความรู้ความสามารถระดับชาติได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งสองด้าน คะแนนเต็ม100 คะแนน ได้แก่ เด็กชายธนบดี เบญจพงศ์ , เด็กชายพฤศจิ จันทวี , เด็กชายศุภณัฐ บัวทอง และเด็กหญิงญดาวิล เหมาะทอง ผลการประเมินระดับชาติ (National Test : NT) ด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ณ ใต้อาคารเรียนอุเบกขา โรงเรียนวัดภูเขาทอง