นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » วิถีพุทธ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,234 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2553

พิมพ์เก็บไว้
 
รายงานแสดงผลการรับรองแบบประเมิน 29 ประการ ของ ศึกษานิเทศก์/ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
รับผิดชอบ: สพป. สุราษฎร์ธานี เขต1
โทรศัพท์: 0817123549
 
แก้ไขข้อมูลประเมินล่าสุด: 18 กันยายน 2562 20:58:51
 
โรงเรียนในความรับผิดชอบ
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด:
109
โรงเรียน
 
จำนวนโรงเรียนที่ทำแบบประเมิน ปี 2562
รอบ 9 เดือน (พ.ค.-มิ.ย.) จำนวน:
104
โรงเรียน
 
ได้รับรองแล้วจำนวน:
104
โรงเรียน
 
วันเริ่มต้นที่รับรอง 16 มิถุนายน 2562 10:03:08
วันสุดท้ายที่รับรอง 16 มิถุนายน 2562 11:45:16
 
รอบ 12 เดือน (ส.ค.-ก.ย.) จำนวน:
109
โรงเรียน
 
ได้รับรองแล้วจำนวน:
109
โรงเรียน
 
วันเริ่มต้นที่รับรอง 18 กันยายน 2562 19:36:35
วันสุดท้ายที่รับรอง 18 กันยายน 2562 20:58:51
 
จำนวนโรงเรียนที่ไม่ทำประเมิน ปี 2562
 
 
 
รอบ 9 เดือน (พ.ค.-มิ.ย.) จำนวน:
5
โรงเรียน
 
รอบ 12 เดือน (ส.ค.-ก.ย.) จำนวน:
0
โรงเรียน
 
รายชื่อโรงเรียนที่ทำประเมิน รอบ 9 เดือน (พ.ค.-มิ.ย.) ปี 2562 และได้รับการรับรองแล้ว
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
โทรศัพท์
ผลประเมิน
วันที่รับรอง
 
1
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สุราษฎร์ธานี
077452717
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 10:03:08
 
2
โรงเรียนวัดชลคราม
สุราษฎร์ธานี
077347135
ระดับ 3
16 มิถุนายน 2562 10:08:49
 
3
โรงเรียนบ้านศรีธนู
สุราษฎร์ธานี
 
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:09:09
 
4
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สุราษฎร์ธานี
0847454481
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 10:09:39
 
5
โรงเรียนวัดสันติวราราม
สุราษฎร์ธานี
077-334047
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:10:03
 
6
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
สุราษฎร์ธานี
077934461
ระดับ 3
16 มิถุนายน 2562 10:10:21
 
7
โรงเรียนวัดนอก
สุราษฎร์ธานี
0901748441
ระดับ 3
16 มิถุนายน 2562 10:10:37
 
8
โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
สุราษฎร์ธานี
077-292475
ระดับ 3
16 มิถุนายน 2562 10:11:01
 
9
โรงเรียนบ้านแหลมหอย
สุราษฎร์ธานี
077447090
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:11:29
 
10
โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
สุราษฎร์ธานี
 
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:11:52
 
11
โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี
สุราษฎร์ธานี
0819561697
ระดับ 3
16 มิถุนายน 2562 10:12:26
 
12
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
สุราษฎร์ธานี
รก.0810747764 ครูวิชาการ 089
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:12:48
 
13
โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
สุราษฎร์ธานี
0638849985
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 10:13:22
 
14
โรงเรียนวัดอุทยาราม
สุราษฎร์ธานี
077380153
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 10:13:49
 
15
โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี
สุราษฎร์ธานี
 
ระดับ 2
16 มิถุนายน 2562 10:14:20
 
16
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า
สุราษฎร์ธานี
077456522
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:14:45
 
17
โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
สุราษฎร์ธานี
0862886241
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:15:06
 
18
โรงเรียนวัดลางใหม(มิตรภาพที่24)
สุราษฎร์ธานี
077273426
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 10:15:28
 
19
โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง
สุราษฎร์ธานี
 
ระดับ 3
16 มิถุนายน 2562 10:15:54
 
20
โรงเรียนวัดนทีคมเขต
สุราษฎร์ธานี
 
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:16:25
 
21
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
สุราษฎร์ธานี
077-355500
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:16:48
 
22
โรงเรียนบ้านทับท้อน
สุราษฎร์ธานี
077932759
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:17:06
 
23
โรงเรียนวัดกลาง
สุราษฎร์ธานี
077424495
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:17:32
 
24
โรงเรียนบ้านคลองสระ
สุราษฎร์ธานี
077408099
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:18:03
 
25
โรงเรียนวัดเขานางเภา
สุราษฎร์ธานี
077452381
ระดับ 4
16 มิถุนายน 2562 10:18:25
 
26
โรงเรียนบ้านซอย ๒
สุราษฎร์ธานี
077355598
ระดับ 4
16 มิถุนายน 2562 10:18:44
 
27
โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
สุราษฎร์ธานี
077274500
ระดับ 4
16 มิถุนายน 2562 10:19:02
 
28
โรงเรียนวัดสมัยคงคา
สุราษฎร์ธานี
-
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:19:28
 
29
โรงเรียนบ้านปากดอนสัก
สุราษฎร์ธานี
077300082
ระดับ 4
16 มิถุนายน 2562 10:23:00
 
30
โรงเรียนวัดคีรีวง
สุราษฎร์ธานี
 
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:23:25
 
31
โรงเรียนวัดดอนยาง
สุราษฎร์ธานี
077-402197
ระดับ 4
16 มิถุนายน 2562 10:23:49
 
32
โรงเรียนวัดกงตาก
สุราษฎร์ธานี
077400267
ระดับ 3
16 มิถุนายน 2562 10:24:28
 
33
โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา
สุราษฎร์ธานี
077273105
ระดับ 3
16 มิถุนายน 2562 10:24:48
 
34
โรงเรียนวัดนิกรประสาท
สุราษฎร์ธานี
077-244085
ระดับ 4
16 มิถุนายน 2562 10:25:11
 
35
โรงเรียนวัดประเดิม
สุราษฎร์ธานี
077-423915
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:25:33
 
36
โรงเรียนจอย
สุราษฎร์ธานี
077-218649
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:25:57
 
37
โรงเรียนวัดพุฒ
สุราษฎร์ธานี
077-379668
ระดับ 4
16 มิถุนายน 2562 10:26:20
 
38
โรงเรียนชุมชนบ้านใต้
สุราษฎร์ธานี
077377120
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 10:27:19
 
39
โรงเรียนบ้านบ่อผุด
สุราษฎร์ธานี
077-425-465
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:37:43
 
40
โรงเรียนวัดคงคาล้อม
สุราษฎร์ธานี
0770408158
ระดับ 3
16 มิถุนายน 2562 10:38:13
 
41
โรงเรียนบ้านควนราชา
สุราษฎร์ธานี
077933050
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 10:38:38
 
42
โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม
สุราษฎร์ธานี
0862744232
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:38:57
 
43
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
สุราษฎร์ธานี
077-371009
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:39:48
 
44
โรงเรียนบ้านบางรักษ์
สุราษฎร์ธานี
077425466
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 10:40:12
 
45
โรงเรียนบ้านคลองสุข
สุราษฎร์ธานี
0898661525
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:40:39
 
46
โรงเรียนบ้านวังหวาย
สุราษฎร์ธานี
0803986502
ระดับ 4
16 มิถุนายน 2562 10:41:05
 
47
โรงเรียนวัดแหลมทอง
สุราษฎร์ธานี
0901674140
ระดับ 3
16 มิถุนายน 2562 10:41:35
 
48
โรงเรียนบ้านสุชน
สุราษฎร์ธานี
077-405468
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:42:08
 
49
โรงเรียนบ้านบางใหญ่
สุราษฎร์ธานี
077273926
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:42:50
 
50
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
077-272541
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:47:07
 
51
โรงเรียนบ้านหนองเปล
สุราษฎร์ธานี
0909895515
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:47:38
 
52
โรงเรียนวัดประสพ
สุราษฎร์ธานี
077-402166
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 10:48:25
 
53
โรงเรียนบ้านศิลางาม
สุราษฎร์ธานี
077954261
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:49:07
 
54
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ
สุราษฎร์ธานี
077374123
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:49:34
 
55
โรงเรียนวัดแจ้ง
สุราษฎร์ธานี
0-7742-1579
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:50:00
 
56
โรงเรียนวัดบ้านใน
สุราษฎร์ธานี
077380826
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 10:50:33
 
57
โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม
สุราษฎร์ธานี
081-6930870
ระดับ 4
16 มิถุนายน 2562 10:51:00
 
58
โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
สุราษฎร์ธานี
077379500
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 10:51:47
 
59
โรงเรียนวัดสมหวัง
สุราษฎร์ธานี
077-409021
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:52:23
 
60
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
สุราษฎร์ธานี
077-402215
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 10:52:52
 
61
โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
077-371412
ระดับ 0
16 มิถุนายน 2562 11:16:51
 
62
โรงเรียนบ้านกงหนิง
สุราษฎร์ธานี
08-1728-3696
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 11:17:28
 
63
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๘(บ้านคลองควน)
สุราษฎร์ธานี
077274737
ระดับ 3
16 มิถุนายน 2562 11:18:35
 
64
โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์
สุราษฎร์ธานี
077273260
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 11:19:37
 
65
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
สุราษฎร์ธานี
077-425463
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 11:20:02
 
66
โรงเรียนบ้านปลายแหลม
สุราษฎร์ธานี
077425464
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 11:20:43
 
67
โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สุราษฎร์ธานี
077 380273
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 11:21:34
 
68
โรงเรียนบ้านคลองคราม
สุราษฎร์ธานี
077-482080
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 11:22:01
 
69
โรงเรียนบ้านดอนหลวง
สุราษฎร์ธานี
077-933455
ระดับ 4
16 มิถุนายน 2562 11:22:39
 
70
โรงเรียนบ้านห้วยด่าน
สุราษฎร์ธานี
077-452072
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 11:23:12
 
71
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
สุราษฎร์ธานี
077-300256
ระดับ 5
16 มิถุนายน 2562 11:23:41
 
72
โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
สุราษฎร์ธานี