นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » ดำเนินการขับเคลื่อน แผนการเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับการประเมิน PISA 2025 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความพร้อมในการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
จำนวนผู้เข้าชม : 56 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ก.ค. 2567