นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คลังเกียรติบัตร
คลังเกียรติบัตร > ต้นแบบต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
สมควรได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร
หน่วยงาน : นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 09 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ได้รับโล่รางวัลการประเมินรับรองเป็นต้นแบบต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร
หน่วยงาน : นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ให้ไว้ ณ วันที่ : 09 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)