นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คลังเกียรติบัตร
เรียงตามวันที่มอบล่าสุด | เรียงตามวันที่กรอกข้อมูลล่าสุด
ระดับชาติ | ระดับภาค | ระดับจังหวัด | ระดับเขตพื้นที่ | ระดับอำเภอ | ระดับเครือข่าย | ระดับโรงเรียน
การพัฒนาทักษะกระบวนการ PLC (32 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 13 มี.ค. 2563
อาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One (6 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 28 ส.ค. 2562
อนุโมทนาบัตร (1 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 25 ก.ค. 2562
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข HAPPINESS Health Literate School (2 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 1 มี.ค. 2562
ครูแดร์ (D.A.R.E. ประเทศไทย) ปีการศึกษา 2561 (103 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 19 ก.ย. 2561
ค่ายพัฒนาแกนนำยุวชนคนคุณธรรม เครือข่ายสมุย 2 (30 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 20 ส.ค. 2561
คูปองครู ปีการศึกษา 2561 (11 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 1 ก.ค. 2561
ท็อป เทสท์ ปี 2560 (4 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 20 ก.พ. 2561
ธรรมศึกษาชั้นตรี พุทธศักราช 2560 (54 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 30 ธ.ค. 2560
ธรรมศึกษาชั้นโท พุทธศักราช 2560 (16 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 30 ธ.ค. 2560
เทคนิคตัดต่อด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (1 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 27 พ.ย. 2560
ต้นแบบต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร (2 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 9 ก.พ. 2560
งานมหกรรม อย.น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2560 (1 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 31 ม.ค. 2560
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา (3 รายการ)
ให้ไว้ ณ วันที่ : 29 ก.ค. 2558
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)