ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
28 ก.ย. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 28 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3260
เลขหนังสือรับ : บค 900
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
เตือนความจำ
20 ก.ย. 61
สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส
21 ก.ย. 61
โครงการมหกรรมสุขภาพประชาชนคนสมุย
21 ก.ย. 61
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561
ตอบรับภายใน 17 ก.ย. 61
24 ธ.ค. 61
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

ปฏิทินประจำเดือนกันยายน 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
2
- สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
3
4
5
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
6
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
7
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
8
9
10
- การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
11
12
- ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
- ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
- การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานและการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
13
14
- ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
15
16
- ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่
17
- ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่
- ประชุมความปลอดภัยทางถนนอำเภอเกาะสมุย
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
29
30