ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
28 ก.ย. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 28 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3260
เลขหนังสือรับ : บค 900
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
05 ต.ค. 61
การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและ School Mapping ระดับจังหวัด
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา, ครูจันทร์ศิริ, นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและ School Mapping ระดับจังหวัด
วันที่ : 05 ต.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 02122/3452
เลขหนังสือรับ : บท 922
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูจันทร์ศิริ, นันทวิทย์
รายละเอียด :
08 - 12 ต.ค. 61
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
โรงแรมบรรจงบุรี
ครูจันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
วันที่ : 08 - 12 ต.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : สฎ 0013/ว 465
เลขหนังสือรับ : บค 918
ผู้รับผิดชอบ : ครูจันทร์ศิริ
รายละเอียด :
เตือนความจำ
05 พ.ย. 61
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
24 ธ.ค. 61
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

ปฏิทินประจำเดือนกันยายน 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
2
- สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
3
4
5
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
6
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
7
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
8
9
10
- การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
11
12
- ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
- ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
- การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานและการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
13
14
- ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
15
16
- ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่
17
- ประกันคุณภาพภายในแนวทางการประเมินใหม่
- ประชุมความปลอดภัยทางถนนอำเภอเกาะสมุย
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
18
19
20
- เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย
- สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส
21
22
23
24
25
26
27
28
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
29
30