ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
18 ธ.ค. 61
คณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ร.ร.วัดบุณฑริการาม
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 18 ธ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.124/334
เลขหนังสือรับ : บค 1211
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
21 - 24 ธ.ค. 61
มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
น.ส.ณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
วันที่ : 21 - 24 ธ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
ที่หนังสือ : สทศ.0001/ว 366
เลขหนังสือรับ : บค 1148
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ณิชกานต์
รายละเอียด :
เตือนความจำ
24 ธ.ค. 61
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

รายการอาหารกลางวัน
ปฏิทินประจำเดือนธันวาคม 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
- ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4
5
6
- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
7
- ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
8
9
10
11
12
- ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
13
- คณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
14
15
16
17
18
- คณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
19
20
21
- มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
22
- มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
23
- มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
24
- มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
- รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2
25
26
27
28
29
30
31