ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
24 - 25 พ.ค. 61
พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
วันที่ : 24 - 25 พ.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0032.218/ว 1930
เลขหนังสือรับ : บท 386
ผู้รับผิดชอบ : ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
25 พ.ค. 61
การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดแจ้ง
ผอ.วณิชชา, ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
วันที่ : 25 พ.ค. 61
สถานที่ : โรงเรียนวัดแจ้ง
ที่หนังสือ : ศธ 04163.107/098
เลขหนังสือรับ : วก 454
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูวรากร
รายละเอียด :
26 - 28 พ.ค. 61
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
ร.ร.บ้านโพหวาย
ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
ชื่อเรื่อง : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
วันที่ : 26 - 28 พ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.บ้านโพหวาย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1417
เลขหนังสือรับ : วก 355
ผู้รับผิดชอบ : ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
รายละเอียด :
เตือนความจำ
31 พ.ค. 61
จัดเก็บข้อมูลระบบบัญชีการศึกษา และรายงานค่าสาธารณูปโภค ระยะที่ 1
31 พ.ค. 61
การคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
15 มิ.ย. 61
โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ระยะที่ 1
15 ก.ย. 61
โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ระยะที่ 2


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


รายการอาหารกลางวัน
วัน เดือน ปีรายการอาหาร
21 พ.ค. 2561ไก่ต้มขมิ้น+ผัดเผ็ดหมูใส่ถั่วฝักยาว+เค้กกล้วยหอม
22 พ.ค. 2561ลาบหมู+ต้มไก่ใส่ฟักเขียว
23 พ.ค. 2561โล่งโต้งไก่ใส่เครื่องในใส่ผัก+แตงโม
24 พ.ค. 2561ต้มยำปลาใส่เห็ดนางฟ้า+ผัดถั่วงอกใส่ไก่บด+แคนตาลูป
25 พ.ค. 2561กะเพราไก่ถั่วฝักยาว+ไข่ต้ม+ขนมรวมมิตร+น้ำกะทิ


ตารางคะแนนภูเขาทองพรีเมียร์ลีก

ลำดับชื่อทีมแข่งชนะเสมอแพ้ผลต่างคะแนน
1ม.3110143
2ม.1/1 ทีม 2110143
3ม.1/2000000
4ม.1/1 ทีม 11000-40
5ม.21000-40

ตารางคะแนนภูเขาทองลีก 1

ลำดับชื่อทีมแข่งชนะเสมอแพ้ผลต่างคะแนน
1ป.4/2110153
2ป.6/1110143
3ป.6/2110143
4ป.4/3000000
5ป.4/11000-50
6ป.5/11000-40
7ป.5/21000-40
ปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
- การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
8
- การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
9
- การพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
10
11
12
13
14
15
16
17
18
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
- ส่งหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินการจัดการศึกษาเรียนรวม
- รับเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card
19
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
20
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
21
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
22
23
24
- พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
25
- พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
- การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
26
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
27
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
28
- การอบรมครูด้วยระบบทางไกล STEM
29
30
31