นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ระบบค้นหาตำแหน่งรูปภาพใน External Harddisk
กรรมการสถานศึกษา การแสดง กีฬา ก่อสร้าง ครู ครูใหม่ คอนเฟอเรนซ์ ค่าย งานวิชาการ งานศพ งานโรงเรียน ซ่อมแซม ตำรวจ ถ้วยรางวัล ทัศนศึกษา ทำความสะอาด ทุนการศึกษา ธนาคารขยะ ธรรมะ นิทรรศการ บริจาค บัญชี ประชาธิปไตย ประชุม ประเมิน ปัจฉิม ผู้ปกครอง พสดุ พัสดุ ยกย่อง ยาเสพติด ยุงลาย รายงานตัว รูปหน้าตรง รูปหมู่ ลูกเสือ วัด วันสำคัญ วิชาการ วิดีโอ ศิลปะ ศิษย์เก่า สภานักเรียน สหกรณ์ สอบ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ หน่วยงานภายนอก หน้าเสาธง อนามัย อบรม ออมทรัพย์ อาหารกลางวัน อาเซียน อุบัติเหตุ เกียรติบัตร เครือข่าย เดินรณรงค์ เด็กอนุบาล เต้น เทคโนโลยี เยี่ยม เรียนรวม เลี้ยงส่ง เศรษฐกิจพอเพียง แนะแนว โรงเรียนสุจริต
External HDD 1
External HDD 2
External HDD 3
ที่ อัลบั้มรูปภาพ วันที่ แหล่งจัดเก็บ
21ทำความสะอาดโรงอาหาร 2017-05-14 External HDD 1
22ครูณัฐฐิพันธุ์และครูปภานันมารายงานตัว 2017-05-09 External HDD 1
23ช่างมารื้อห้องน้ำฝั่งอนุบาล 2017-05-08 External HDD 1
24นักเรียนมามอบตัว 2017-05-08 External HDD 1
25อบรมโรงเรียนคุณธรรม 2017-04-27 External HDD 1
26อบรมนักข่าวพลเมืองกับ ThaiPBS 2017-04-26 External HDD 1
27ประชุมจัดทำแผนและ SAR 2017-03-29 External HDD 1
28ประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 2017-03-27 External HDD 1
29วันปัจฉิมนิเทศ 2017-03-20 External HDD 1
30งานบัณฑิตน้อย 2017-03-16 External HDD 1
31กิจกรรมค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2017-03-15 External HDD 1
32มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบห้องพิเศษโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้ที่ 1 2017-03-15 External HDD 1
33ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยม 2017-03-14 External HDD 1
34มอบเกียรติบัตรแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ 2017-03-14 External HDD 1
35กล่าวชื่นชมนักเรียนที่สอบห้องพิเศษโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้อันดับที่ 1 และ 7 2017-03-10 External HDD 1
36สอบ NT สนามโรงเรียนวัดภูเขาทอง 2017-03-08 External HDD 1
37คุณอรุณศรีมอบอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับอนุบาลและประถม 2017-03-06 External HDD 1
38รับนักเรียน ป.1 2017-03-06 External HDD 1
39รูปนักเรียนถ่ายรูปหมู่ระดับ ป.6 และ ม.3 2017-03-06 External HDD 1
40เยี่ยมนักเรียนป่วยไข้เลือดออกที่โรงพยาบาลเกาะสมุย 2017-03-03 External HDD 1
หน้า 2 / 21 (ทั้งหมด 405 รายการ)
Previous  1   2  3  4  ...  20  21  Next