นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดภูเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,051 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2559

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดภูเขาทอง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640109
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  640109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดภูเขาทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphukhaothong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่น้ำ
ตำบล :
  แม่น้ำ
อำเภอ :
  เกาะสมุย
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84330
โทรศัพท์ :
  077-425463
โทรสาร :
  077-425463
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/0525
อีเมล์ :
  wpktschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมุย 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสมุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.