นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนจัดซื้อโทรทัศน์ Smart TV และเครื่องเสียงประจำห้องเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 691 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 พ.ค. 2566

โรงเรียนจัดซื้อโทรทัศน์ Smart TV และเครื่องเสียงประจำห้องเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษา : โรงเรียนวัดภูเขาทอง จัดซื้อโทรทัศน์ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๙ เครื่อง และจัดซื้อเครื่องเสียงประจำห้องเรียน จำนวน ๑๖ ชุด ตามโครงการส่งเสริมการผลิตการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนการทำให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีดิจิตอล

-----------------------------

???? เว็บไซต์ : www.pkt.ac.th

???? โทรศัพท์ : ๐๗๗ ๔๒๕ ๔๖๓

???? เว็บเพจ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง

???? อีเมล์ : wpktschool@gmail.com