นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
จำนวนผู้เข้าชม : 492 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 พ.ค. 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ : โรงเรียนวัดภูเขาทองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำแผนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่คณะครู โดยมี นายอภิเดช จิตรมุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองเป็นประธานในการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดภูเขาทอง ----------------------------- ???? เว็บไซต์ : www.pkt.ac.th ???? โทรศัพท์ : ๐๗๗ ๔๒๕ ๔๖๓ ???? เว็บเพจ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง ???? อีเมล์ : wpktschool@gmail.com