นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมสร้างสรรค์เกมส์คอมพิวเตอร์ด้วย Scratch ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดภูเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,124 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2566

นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมสร้างสรรค์เกมส์คอมพิวเตอร์ด้วย Scratch
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดภูเขาทอง

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด