นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » นวัตกรรม Best Practice การพัฒนาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนรู้เรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมเป็นฐาน
จำนวนผู้เข้าชม : 1,195 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2566

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะผู้เรียน
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนรู้
เรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมเป็นฐาน
นายหัสภูมิ รักดี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดภูเขาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด