นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ตารางครูเวรอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์
จำนวนผู้เข้าชม : 1,775 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2560
สัปดาห์ที่ วันที่ เดือน ปี ชื่อผู้ให้การอบรม
สัปดาห์ที่ 1
19 พฤษภาคม 2560
นางสาวพิทยา  ทองมาก,นายกิตติศักดิ์  ศรีฟ้า
สัปดาห์ที่ 2
26 พฤษภาคม 2560
นางกัณย์ลภัส  ตั้งศรีทองกุล,นางสาวเจ๊ะหม๊ะ  เจ๊ะมะแซ
สัปดาห์ที่ 3
2  มิถุนายน 2560
นางเตือนใจ  สังข์กูล ,นางสาวนันทิชา  สุทธิการ
สัปดาห์ที่ 4
9  มิถุนายน 2560
นางกัลยา  อินทรพุฒกิจ ,นางสาวเนาวรัตน์  ต่อโชติ
สัปดาห์ที่ 5
16 มิถุนายน 2560
นางวราภรณ์  บุญมาก  ,นางสาวดวงทิพย์  อนุรักษ์
สัปดาห์ที่ 6
23 มิถุนายน 2560
นายบรรพต  ชาดง ,นายณัฐพงษ์  ทวยเจริญ
สัปดาห์ที่ 7
30 มิถุนายน 2560
นางสาวพรทิพย์  รักนุ้ย, นางสาวพรทิพย์  เผ่าจินดา
สัปดาห์ที่ 8
7 กรกฎาคม 2560
นางอัญชนา  ชูเชื้อ , นายไรน่าน  ชายเต๊ะ
สัปดาห์ที่ 9
14 กรกฎาคม 2560
นางสาวจันทร์ศิริ  วงศ์สุวัฒน์ ,นางสาวธิติยา  เกาะสมัน
สัปดาห์ที่ 10
21 กรกฎาคม 2560
นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน , นายจำนง  ชูศรี
สัปดาห์ที่ 11
28 กรกฎาคม 2560
นายประสิทธิ์  วาณิชย์เจริญ
สัปดาห์ที่ 12
4  สิงหาคม 2560
นางสาววศิณีย์  รุ่งรังษี ,นางสาวภาวิณี  ใจแท้
สัปดาห์ที่ 13
11 สิงหาคม 2560
นางสาวพิทยา  ทองมาก,นายกิตติศักดิ์  ศรีฟ้า
สัปดาห์ที่ 14
18 สิงหาคม 2560
นางกัณย์ลภัส  ตั้งศรีทองกุล,นางสาวเจ๊ะหม๊ะ  เจ๊ะมะแซ
สัปดาห์ที่ 15
25 สิงหาคม 2560
นางเตือนใจ  สังข์กูล ,นางสาวนันทิชา  สุทธิการ
สัปดาห์ที่ 16
1 กันยายน 2560
นางกัลยา  อินทรพุฒกิจ ,นางสาวเนาวรัตน์  ต่อโชติ
สัปดาห์ที่ 17
8 กันยายน 2560
นางวราภรณ์  บุญมาก  ,นางสาวดวงทิพย์  อนุรักษ์
สัปดาห์ที่ 18
15 กันยายน 2560
นายบรรพต  ชาดง ,นายณัฐพงษ์  ทวยเจริญ
สัปดาห์ที่ 19
22 กันยายน 2560
นางสาวพรทิพย์  รักนุ้ย, นางสาวพรทิพย์  เผ่าจินดา
สัปดาห์ที่ 20
29 กันยายน 2560
นางอัญชนา  ชูเชื้อ , นายไรน่าน  ชายเต๊ะ
สัปดาห์ที่ 21
6 ตุลาคม 2560
นางสาวจันทร์ศิริ  วงศ์สุวัฒน์ ,นางสาวธิติยา  เกาะสมัน
สัปดาห์ที่ 22
3 พฤศจิกายน 2560
นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน , นายจำนง  ชูศรี
สัปดาห์ที่ 23
10 พฤศจิกายน 2560
นายประสิทธิ์  วาณิชย์เจริญ
สัปดาห์ที่ 24
17 พฤศจิกายน 2560
นางสาววศิณีย์  รุ่งรังษี ,นางสาวภาวิณี  ใจแท้
สัปดาห์ที่ 25
24 พฤศจิกายน 2560
นางสาวพิทยา  ทองมาก,นายกิตติศักดิ์  ศรีฟ้า
สัปดาห์ที่ 26
1  ธันวาคม  2560
นางกัณย์ลภัส  ตั้งศรีทองกุล,นางสาวเจ๊ะหม๊ะ  เจ๊ะมะแซ
สัปดาห์ที่ 27
8  ธันวาคม  2560
นางเตือนใจ  สังข์กูล ,นางสาวนันทิชา  สุทธิการ
สัปดาห์ที่ 28
15 ธันวาคม 2560
นางกัลยา  อินทรพุฒกิจ ,นางสาวเนาวรัตน์  ต่อโชติ
สัปดาห์ที่ 29
22 ธันวาคม 2560
นางวราภรณ์  บุญมาก  ,นางสาวดวงทิพย์  อนุรักษ์
สัปดาห์ที่ 30
29 ธันวาคม 2560
นายบรรพต  ชาดง ,นายณัฐพงษ์  ทวยเจริญ
สัปดาห์ที่ 31
5  มกราคม 2561
นางสาวพรทิพย์  รักนุ้ย, นางสาวพรทิพย์  เผ่าจินดา
สัปดาห์ที่ 32
12 มกราคม 2561
นางอัญชนา  ชูเชื้อ , นายไรน่าน  ชายเต๊ะ
สัปดาห์ที่ 33
19 มกราคม 2561
นางสาวจันทร์ศิริ  วงศ์สุวัฒน์ ,นางสาวธิติยา  เกาะสมัน
สัปดาห์ที่ 34
26 มกราคม 2561
นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยน , นายจำนง  ชูศรี
สัปดาห์ที่ 35
2 กุมภาพันธ์  2561
นายประสิทธิ์  วาณิชย์เจริญ
สัปดาห์ที่ 36
9 กุมภาพันธ์  2561
นางสาววศิณีย์  รุ่งรังษี ,นางสาวภาวิณี  ใจแท้
สัปดาห์ที่ 37
16 กุมภาพันธ์  2561
นางสาวพิทยา  ทองมาก,นายกิตติศักดิ์  ศรีฟ้า
สัปดาห์ที่ 38
23 กุมภาพันธ์  2561
นางกัณย์ลภัส  ตั้งศรีทองกุล,นางสาวเจ๊ะหม๊ะ  เจ๊ะมะแซ
สัปดาห์ที่ 39
2  มีนาคม 2561
นางเตือนใจ  สังข์กูล ,นางสาวนันทิชา  สุทธิการ
สัปดาห์ที่ 40
9 มีนาคม 2561
นางกัลยา  อินทรพุฒกิจ ,นางสาวเนาวรัตน์  ต่อโชติ
สัปดาห์ที่ 41
16 มีนาคม 2561
นางวราภรณ์  บุญมาก  ,นางสาวดวงทิพย์  อนุรักษ์
สัปดาห์ที่ 42
23 มีนาคม 2561
นายบรรพต  ชาดง ,นายณัฐพงษ์  ทวยเจริญ
สัปดาห์ที่ 43
30 มีนาคม 2561
นางสาวพรทิพย์  รักนุ้ย, นางสาวพรทิพย์  เผ่าจินดา