นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล
ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
16 ธ.ค. 62
การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
วันที่ : 16 ธ.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 62
ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ : 18 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้นท์
ที่หนังสือ : มศ 0004/(ว) 5010
เลขหนังสือรับ : วก 1127
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
19 ธ.ค. 62
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ครู.............
ชื่อเรื่อง : การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนคุณภาพของ สพป.
วันที่ : 19 ธ.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : วก 1106
ผู้รับผิดชอบ : ครู.............
รายละเอียด :
23 ธ.ค. 62
ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดแข่งขัน กีฬาเทศบาลนคร เกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 ธ.ค. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3665
เลขหนังสือรับ : บท 1139
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
101ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 06 ธ.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4318
เลขรับ : บค 1201
102ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
วันที่ 03 ธ.ค. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52501.3/ว 3374
เลขรับ : บค 1147
103ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูจารุวรรณ
ประชุมการจัดจ้าง และการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร เรียน
ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. 61
ณ โรงแรมแก้วสมุย
104ครูโกวิท
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
วันที่ 23 พ.ย. 61
ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 3245
เลขรับ : บท 1090
105ครูโกวิท
ประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
วันที่ 19 พ.ย. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
106ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรง คุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 15 พ.ย. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/3822
เลขรับ : บค 1058
107ครูอัญชนา
ประชุมมูลนิธิกองทุนการ ศึกษาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ 15 พ.ย. 61
ณ มูลนิธิกองทุนฯ

เลขรับ : บท 1083
108ครูธิติยา
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหา และเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
วันที่ 14 พ.ย. 61
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/3976
เลขรับ : บท 1092
109ครูธิติยา
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการ ค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถม ศึกษา
วันที่ 09 พ.ย. 61
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/3834
เลขรับ : กง 1061
110ครูจันทร์ศิริ
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
ระหว่างวันที่ 08 - 12 ต.ค. 61
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
สฎ 0013/ว 465
เลขรับ : บค 918
111ผอ.วณิชชา, ครูจันทร์ศิริ, นันทวิทย์
การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ School Mapping ระดับจังหวัด
วันที่ 05 ต.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 02122/3452
เลขรับ : บท 922
112ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 28 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3260
เลขรับ : บค 900
113ครูเจ๊ะหม๊ะ
เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านการอ่านและ การเขียนภาษาไทย
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3282
เลขรับ : วก 906
114ครูกัลยา, พรทิพย์ รักนุ้ย
ประชุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอเกาะสมุย
วันที่ 17 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
สฎ 0021.1/ว 332
เลขรับ : บท 903
115ผอ.วณิชชา, ครูดวงทิพย์
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
ระหว่างวันที่ 16 - 17 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/3193
เลขรับ : วก 888
116ผอ.วณิชชา
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
วันที่ 14 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
ศธ 04163/3194
เลขรับ : วก 887
117ผอ.วณิชชา
ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
วันที่ 12 ก.ย. 61
ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
สฎ 0318/1927
เลขรับ : บท 875
118ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผล การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
วันที่ 12 ก.ย. 61
ณ ร.ร.วัดแจ้ง
ศธ 04163.132/296
119ครูอาภาภรณ์, ปาริตา
การนำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ 10 ก.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2987
เลขรับ : วก 835
120ครูนันทวิทย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
ระหว่างวันที่ 05 - 07 ก.ย. 61
ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ
ศธ 4008/ว 2061
121ครูณิชกานต์
สานต่อที่พ่อให้ด้วย สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
ระหว่างวันที่ 01 - 02 ก.ย. 61
ณ โรงแรมวังใต้
ศธ 04163/2165
เลขรับ : วก 589
122ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 30 - 31 ส.ค. 61
ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04163/2926
เลขรับ : บท 811
123ครูนิลรัตน์, พงศธร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบสื่อการเรียนรู้ โครงการสื่อการสอน โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
วันที่ 21 ส.ค. 61
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศธ 04163/2812
เลขรับ : วก 776
124ครูจิราพรรณ
อบรมและเสวนา การสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนฯ
วันที่ 17 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52505/ว 2149
เลขรับ : บท 763
125ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ธิติยา, จารุวรรณ, อารีวรรณ
ปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
วันที่ 17 ส.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2777
เลขรับ : กง 787
126ครูจิราพรรณ, ธิติยา
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52505/ว 1887
เลขรับ : บท 696
127ผอ.วณิชชา
การจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่าง จากผลการเกษียณราชการ
วันที่ 14 ส.ค. 61
ณ ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/2753
เลขรับ : บค 768
128ครูนิลรัตน์, กัลยา
การอบรมตามโครงการ การพัฒนาทักษะการ ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียน
วันที่ 10 ส.ค. 61
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ศธ04163/2625
เลขรับ : บท 726
129ผอ.วณิชชา, วราภรณ์, อารีวรรณ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.
ระหว่างวันที่ 08 - 10 ส.ค. 61
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
ศธ 04163/2729
เลขรับ : บท 759
130ครูอาภาภรณ์
ส่งเสริมสนับสนุนสร้าง ความเข้มแข็งโรงเรียน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 08 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163.153/374
เลขรับ : วก 764
131ครูเตือนใจ
ประชุมคัดกรองและ เฝ้าระวังสายตาผิด ปกติในเด็กนักเรียน
วันที่ 08 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้
สฎ 0332/345
132ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะทำงานชุดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 07 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2664
เลขรับ : วก 758
133ครูวรากร, อาภาภรณ์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระหว่างวันที่ 02 - 03 ส.ค. 61
ณ ร.ร.วัดกาญจนาราม อ.กาญจนดิษฐ์
ศธ 04163/2358
เลขรับ : วก 658
134ครูอาภาภรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
วันที่ 02 ส.ค. 61
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
ศธ 04163/2626
เลขรับ : บท 725
135ผอ.วณิชชา
โครงการพัฒนาองค์กร คุณธรรมและผู้นำคุณธรรม โดยใช้กระบวนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ 23 ก.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2387
เลขรับ : บท 669
136ครูวราภรณ์, ภาวิณี, อารีวรรณ, จันทร์ศิริ
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
วันที่ 17 ก.ค. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/2333
เลขรับ : บท 641
137ครูไรน่าน
การพัฒนาสือและนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาฯ เพื่ส่งเสริมกระบวนการ คิดขั้นสูง (คูปองครู)
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.ค. 61
ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา สงขลา
138ครูนันทวิทย์
ประชุมการกำหนดกรอบ วิจัยนวัตกรรมและการ มีส่วนร่วมของ สพฐ. กับภาคีเครือข่ายองค์กร และหน่วยงานภายนอก
ระหว่างวันที่ 11 - 13 ก.ค. 61
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
ศธ 04163/2292
เลขรับ : บค 631
139ผอ.วณิชชา
ประชุมถอดบทเรียน ระบบประกันสุขภาพ นักเรียน
ระหว่างวันที่ 11 - 12 ก.ค. 61
ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
ศธ 04163/2324
เลขรับ : บท 634
140ครูพทิพย์ เผ่าจินดา
ประชุม To be number one
วันที่ 09 ก.ค. 61
ณ ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52507/ว 1745
เลขรับ : บท 655
141ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูกัลยา
เชิญประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับอาหารเสริม (นม)
วันที่ 06 ก.ค. 61
ณ ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 1711
142ผอ.วณิชชา
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วันที่ 04 ก.ค. 61
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/2345
เลขรับ : วก 652
143ครูนิลรัตน์
ประชุมจับสลากลำดับขบวนพาเหรด
วันที่ 03 ก.ค. 61
ณ ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว 1665
เลขรับ : บท 624
144ผอ.วณิชชา
การพัฒนากรอบ หลักสูตรระดับท้องถิ่น
วันที่ 29 มิ.ย. 61
ณ ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/2157
เลขรับ : วก 581
145ผอ.วณิชชา
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ 27 มิ.ย. 61
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163.141/233
เลขรับ : วก 609
146ครูบรรพต
พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน
ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิ.ย. 61
ณ ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2
ศธ 04163/2147
เลขรับ : บค 579
147ครูทุกท่าน
ประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ 20 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ศธ 04163/2094
เลขรับ : บท 562
148ครูนิลรัตน์
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
วันที่ 19 มิ.ย. 61
ณ ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
สฎ 52506/ว
เลขรับ : 552
149ครูบรรพต
นำวงโยทวาธิตเดินขบวน
วันที่ 05 มิ.ย. 61
ณ โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์สปา
บค 019/2561
เลขรับ : บท 503
150ครูจารุวรรณ
การคัดกรองนักเรียน ทางการศึกษาพิเศษ
ระหว่างวันที่ 03 - 05 มิ.ย. 61
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/1790
เลขรับ : บท 462
หน้า 3 / 8 (ทั้งหมด 399 รายการ)