นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
19 - 20 ก.ค. 62
พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
นายนพนรินทร์
ชื่อเรื่อง : พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
วันที่ : 19 - 20 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2053
เลขหนังสือรับ : บท 626
ผู้รับผิดชอบ : นายนพนรินทร์
รายละเอียด :
31 ก.ค. 62
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.พรทิพย์ เผ่า, นายสมบุญ, น.ส.ปภานัน
ชื่อเรื่อง : ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ : 31 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2114
เลขหนังสือรับ : บค 635
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.พรทิพย์ เผ่า, นายสมบุญ, น.ส.ปภานัน
รายละเอียด :
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
21 - 24 ธ.ค. 61
มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
น.ส.ณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
วันที่ : 21 - 24 ธ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
ที่หนังสือ : สทศ.0001/ว 366
เลขหนังสือรับ : บค 1148
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ณิชกานต์
รายละเอียด :
21 ธ.ค. 61
ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
วันที่ : 21 ธ.ค. 61
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว3658
เลขหนังสือรับ : บท 1250
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 61
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ร.ร.วัดบุณฑริการาม
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 18 ธ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.124/334
เลขหนังสือรับ : บค 1211
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
13 ธ.ค. 61
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ
ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ
วันที่ : 13 ธ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
ที่หนังสือ : ศธ 04163.118/235
เลขหนังสือรับ : บค 1203
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
12 ธ.ค. 61
ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันที่ : 12 ธ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/450
เลขหนังสือรับ : บท 1215
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
07 ธ.ค. 61
ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
วันที่ : 07 ธ.ค. 61
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4306
เลขหนังสือรับ : บค 1197
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
06 ธ.ค. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 06 ธ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4318
เลขหนังสือรับ : บค 1201
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
03 ธ.ค. 61
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
เทศบาลนครเกาะสมุย
น.ส.พรทิพย์ เผ่า
ชื่อเรื่อง : ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
วันที่ : 03 ธ.ค. 61
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52501.3/ว 3374
เลขหนังสือรับ : บค 1147
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์ เผ่า
รายละเอียด :
29 - 30 พ.ย. 61
ประชุมการจัดจ้าง และการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร เรียน
โรงแรมแก้วสมุย
นางวณิชชา, น.ส.ธิติยา, น.ส.จารุวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดจ้าง และการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร เรียน
วันที่ : 29 - 30 พ.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมแก้วสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ธิติยา, น.ส.จารุวรรณ
รายละเอียด :
23 พ.ย. 61
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 พ.ย. 61
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3245
เลขหนังสือรับ : บท 1090
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
19 พ.ย. 61
ประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
วันที่ : 19 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
15 พ.ย. 61
การจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรง คุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สพป.สฎ.1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรง คุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ : 15 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3822
เลขหนังสือรับ : บค 1058
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
15 พ.ย. 61
ประชุมมูลนิธิกองทุนการ ศึกษาอำเภอเกาะสมุย
มูลนิธิกองทุนฯ
นางอัญชนา
ชื่อเรื่อง : ประชุมมูลนิธิกองทุนการ ศึกษาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 15 พ.ย. 61
สถานที่ : มูลนิธิกองทุนฯ
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บท 1083
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา
รายละเอียด :
14 พ.ย. 61
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหา และเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหา และเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
วันที่ : 14 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3976
เลขหนังสือรับ : บท 1092
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
09 พ.ย. 61
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการ ค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถม ศึกษา
สพป.สฎ.1
น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการ ค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถม ศึกษา
วันที่ : 09 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3834
เลขหนังสือรับ : กง 1061
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
08 - 12 ต.ค. 61
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
โรงแรมบรรจงบุรี
น.ส.จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
วันที่ : 08 - 12 ต.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : สฎ 0013/ว 465
เลขหนังสือรับ : บค 918
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
05 ต.ค. 61
การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ School Mapping ระดับจังหวัด
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.จันทร์ศิริ, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ School Mapping ระดับจังหวัด
วันที่ : 05 ต.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 02122/3452
เลขหนังสือรับ : บท 922
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.จันทร์ศิริ, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
28 ก.ย. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 28 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3260
เลขหนังสือรับ : บค 900
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
20 - 21 ก.ย. 61
เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านการอ่านและ การเขียนภาษาไทย
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
ชื่อเรื่อง : เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านการอ่านและ การเขียนภาษาไทย
วันที่ : 20 - 21 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3282
เลขหนังสือรับ : วก 906
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
รายละเอียด :
17 ก.ย. 61
ประชุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอเกาะสมุย
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : ประชุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 17 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0021.1/ว 332
เลขหนังสือรับ : บท 903
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
16 - 17 ก.ย. 61
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
วันที่ : 16 - 17 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3193
เลขหนังสือรับ : วก 888
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
14 ก.ย. 61
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
วันที่ : 14 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3194
เลขหนังสือรับ : วก 887
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
12 ก.ย. 61
ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
วันที่ : 12 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
ที่หนังสือ : สฎ 0318/1927
เลขหนังสือรับ : บท 875
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
12 ก.ย. 61
ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผล การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
ร.ร.วัดแจ้ง
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผล การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
วันที่ : 12 ก.ย. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดแจ้ง
ที่หนังสือ : ศธ 04163.132/296
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
10 ก.ย. 61
การนำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
น.ส.อาภาภรณ์, น.ส.ปาริตา
ชื่อเรื่อง : การนำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ : 10 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2987
เลขหนังสือรับ : วก 835
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อาภาภรณ์, น.ส.ปาริตา
รายละเอียด :
05 - 07 ก.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
โรงแรมเอเชีย ชะอำ
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
วันที่ : 05 - 07 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมเอเชีย ชะอำ
ที่หนังสือ : ศธ 4008/ว 2061
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
01 - 02 ก.ย. 61
สานต่อที่พ่อให้ด้วย สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
โรงแรมวังใต้
น.ส.ณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : สานต่อที่พ่อให้ด้วย สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
วันที่ : 01 - 02 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2165
เลขหนังสือรับ : วก 589
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ณิชกานต์
รายละเอียด :
30 - 31 ส.ค. 61
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
กระทรวงศึกษาธิการ
น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
วันที่ : 30 - 31 ส.ค. 61
สถานที่ : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2926
เลขหนังสือรับ : บท 811
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
21 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบสื่อการเรียนรู้ โครงการสื่อการสอน โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางนิลรัตน์, นายพงศธร
ชื่อเรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบสื่อการเรียนรู้ โครงการสื่อการสอน โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
วันที่ : 21 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2812
เลขหนังสือรับ : วก 776
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์, นายพงศธร
รายละเอียด :
17 ส.ค. 61
อบรมและเสวนา การสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนฯ
ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
นางจิราพรรณ
ชื่อเรื่อง : อบรมและเสวนา การสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนฯ
วันที่ : 17 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52505/ว 2149
เลขหนังสือรับ : บท 763
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราพรรณ
รายละเอียด :
17 ส.ค. 61
ปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, นางกัณย์ลภัส, น.ส.ธิติยา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.อารีวรรณ
ชื่อเรื่อง : ปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
วันที่ : 17 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2777
เลขหนังสือรับ : กง 787
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางกัณย์ลภัส, น.ส.ธิติยา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.อารีวรรณ
รายละเอียด :
15 - 16 ส.ค. 61
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
นางจิราพรรณ, น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
วันที่ : 15 - 16 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52505/ว 1887
เลขหนังสือรับ : บท 696
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราพรรณ, น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
14 ส.ค. 61
การจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่าง จากผลการเกษียณราชการ
ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่าง จากผลการเกษียณราชการ
วันที่ : 14 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2753
เลขหนังสือรับ : บค 768
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
10 ส.ค. 61
การอบรมตามโครงการ การพัฒนาทักษะการ ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียน
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
นางนิลรัตน์, น.ส.กัลยา
ชื่อเรื่อง : การอบรมตามโครงการ การพัฒนาทักษะการ ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียน
วันที่ : 10 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ที่หนังสือ : ศธ04163/2625
เลขหนังสือรับ : บท 726
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์, น.ส.กัลยา
รายละเอียด :
08 - 10 ส.ค. 61
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.
โรงแรมบรรจงบุรี
ผอ.วณิชชา, วราภรณ์, อารีวรรณ
ชื่อเรื่อง : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.
วันที่ : 08 - 10 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2729
เลขหนังสือรับ : บท 759
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, วราภรณ์, อารีวรรณ
รายละเอียด :
08 ส.ค. 61
ส่งเสริมสนับสนุนสร้าง ความเข้มแข็งโรงเรียน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครูอาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : ส่งเสริมสนับสนุนสร้าง ความเข้มแข็งโรงเรียน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
วันที่ : 08 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163.153/374
เลขหนังสือรับ : วก 764
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์
รายละเอียด :
08 ส.ค. 61
ประชุมคัดกรองและ เฝ้าระวังสายตาผิด ปกติในเด็กนักเรียน
ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้
ครูเตือนใจ
ชื่อเรื่อง : ประชุมคัดกรองและ เฝ้าระวังสายตาผิด ปกติในเด็กนักเรียน
วันที่ : 08 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : สฎ 0332/345
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูเตือนใจ
รายละเอียด :
07 ส.ค. 61
ประชุมคณะทำงานชุดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะทำงานชุดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ : 07 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2664
เลขหนังสือรับ : วก 758
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
02 - 03 ส.ค. 61
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ร.ร.วัดกาญจนาราม อ.กาญจนดิษฐ์
ครูวรากร, อาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ : 02 - 03 ส.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดกาญจนาราม อ.กาญจนดิษฐ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2358
เลขหนังสือรับ : วก 658
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร, อาภาภรณ์
รายละเอียด :
02 ส.ค. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
โรงแรมนิภาการ์เด้น
ครูอาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
วันที่ : 02 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้น
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2626
เลขหนังสือรับ : บท 725
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์
รายละเอียด :
23 ก.ค. 61
โครงการพัฒนาองค์กร คุณธรรมและผู้นำคุณธรรม โดยใช้กระบวนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาองค์กร คุณธรรมและผู้นำคุณธรรม โดยใช้กระบวนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ : 23 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2387
เลขหนังสือรับ : บท 669
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
17 ก.ค. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ครูวราภรณ์, ภาวิณี, อารีวรรณ, จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
วันที่ : 17 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2333
เลขหนังสือรับ : บท 641
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์, ภาวิณี, อารีวรรณ, จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
14 - 15 ก.ค. 61
การพัฒนาสือและนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาฯ เพื่ส่งเสริมกระบวนการ คิดขั้นสูง (คูปองครู)
โรงแรมหาดใหญ่รามา สงขลา
ครูไรน่าน
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสือและนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาฯ เพื่ส่งเสริมกระบวนการ คิดขั้นสูง (คูปองครู)
วันที่ : 14 - 15 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหาดใหญ่รามา สงขลา
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูไรน่าน
รายละเอียด :
11 - 13 ก.ค. 61
ประชุมการกำหนดกรอบ วิจัยนวัตกรรมและการ มีส่วนร่วมของ สพฐ. กับภาคีเครือข่ายองค์กร และหน่วยงานภายนอก
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
ครูนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมการกำหนดกรอบ วิจัยนวัตกรรมและการ มีส่วนร่วมของ สพฐ. กับภาคีเครือข่ายองค์กร และหน่วยงานภายนอก
วันที่ : 11 - 13 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2292
เลขหนังสือรับ : บค 631
ผู้รับผิดชอบ : ครูนันทวิทย์
รายละเอียด :
11 - 12 ก.ค. 61
ประชุมถอดบทเรียน ระบบประกันสุขภาพ นักเรียน
โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมถอดบทเรียน ระบบประกันสุขภาพ นักเรียน
วันที่ : 11 - 12 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2324
เลขหนังสือรับ : บท 634
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
09 ก.ค. 61
ประชุม To be number one
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูพทิพย์ เผ่าจินดา
ชื่อเรื่อง : ประชุม To be number one
วันที่ : 09 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52507/ว 1745
เลขหนังสือรับ : บท 655
ผู้รับผิดชอบ : ครูพทิพย์ เผ่าจินดา
รายละเอียด :
06 ก.ค. 61
เชิญประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับอาหารเสริม (นม)
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับอาหารเสริม (นม)
วันที่ : 06 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 1711
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูกัลยา
รายละเอียด :
04 ก.ค. 61
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วันที่ : 04 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2345
เลขหนังสือรับ : วก 652
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
03 ก.ค. 61
ประชุมจับสลากลำดับขบวนพาเหรด
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับสลากลำดับขบวนพาเหรด
วันที่ : 03 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 1665
เลขหนังสือรับ : บท 624
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด :
29 มิ.ย. 61
การพัฒนากรอบ หลักสูตรระดับท้องถิ่น
ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนากรอบ หลักสูตรระดับท้องถิ่น
วันที่ : 29 มิ.ย. 61
สถานที่ : ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2157
เลขหนังสือรับ : วก 581
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
หน้า 2 / 8 (ทั้งหมด 354 รายการ)