นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
15 ส.ค. 62
ขอเชิญประชุมการใช้ โปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมการใช้ โปรแกรมแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
วันที่ : 15 ส.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2463
เลขหนังสือรับ : บค 752
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
13 - 15 ส.ค. 62
พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางณิชกานต์, น.ส.วศิณีย์, น.ส.จารุวรรณ
ชื่อเรื่อง : พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง
วันที่ : 13 - 15 ส.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2475
เลขหนังสือรับ : วก 746
ผู้รับผิดชอบ : นางณิชกานต์, น.ส.วศิณีย์, น.ส.จารุวรรณ
รายละเอียด :
13 ส.ค. 62
การจัดสรรอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การจัดสรรอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ : 13 ส.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2481
เลขหนังสือรับ : บค 761
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
13 ส.ค. 62
รับหมวกกันน็อคที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
รร.วัดสว่างอารมณ์
นางอัญชนา, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : รับหมวกกันน็อคที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วันที่ : 13 ส.ค. 62
สถานที่ : รร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
09 ส.ค. 62
ทำ MOU เรื่องหมวกกันน็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน
เทศบาลนครเกาะสมุย
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ทำ MOU เรื่องหมวกกันน็อก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียน 3 คน
วันที่ : 09 ส.ค. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด : ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน จำนวน3 คน ประธานกรรมการสถานศึกษา
06 ส.ค. 62
ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ
รร.วัดนาราเจริญสุข
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ
วันที่ : 06 ส.ค. 62
สถานที่ : รร.วัดนาราเจริญสุข
ที่หนังสือ : ศธ 04163.118/147
เลขหนังสือรับ : 694
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
05 - 06 ส.ค. 62
รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
โรงเรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
นางวณิชชา, น.ส.กัลยา
ชื่อเรื่อง : รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
วันที่ : 05 - 06 ส.ค. 62
สถานที่ : โรงเรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
ที่หนังสือ : สธ 1005.3/ว 9510
เลขหนังสือรับ : 685
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.กัลยา
รายละเอียด :
05 - 06 ส.ค. 62
ประชุมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
วันที่ : 05 - 06 ส.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2410
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
02 ส.ค. 62
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางภาวิณี, นางเตือนใจ, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ : 02 ส.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2360
เลขหนังสือรับ : 705
ผู้รับผิดชอบ : นางภาวิณี, นางเตือนใจ, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
01 - 03 ส.ค. 62
ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
โรงแรมบางกอกพาเลส
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมสัมมนา เชิงปฎิบัติการประกัน คุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ : 01 - 03 ส.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมบางกอกพาเลส
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2388
เลขหนังสือรับ : 699
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
01 ส.ค. 62
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข ประจำปี 2562
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข ประจำปี 2562
วันที่ : 01 ส.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2240
เลขหนังสือรับ : 696
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
31 ก.ค. 62
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.พรทิพย์ เผ่า, นายสมบุญ, น.ส.ปภานัน
ชื่อเรื่อง : ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ : 31 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2114
เลขหนังสือรับ : บค 635
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.พรทิพย์ เผ่า, นายสมบุญ, น.ส.ปภานัน
รายละเอียด :
30 ก.ค. 62
การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางภาวิณี, นางเตือนใจ, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจงและติดตาม สนับสนุนโรงเรียนนำร่อง ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic–learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ : 30 ก.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2360
เลขหนังสือรับ : 705
ผู้รับผิดชอบ : นางภาวิณี, นางเตือนใจ, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
27 ก.ค. 62
การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายพงศธร, น.ส.จันทร์ศิริ, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต
วันที่ : 27 ก.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2324
เลขหนังสือรับ : 686
ผู้รับผิดชอบ : นายพงศธร, น.ส.จันทร์ศิริ, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
23 - 24 ก.ค. 62
พัฒนาการจัดระบบงานและ กิจกรรมแนะแนวให้ คำปรึกษาและฝึกอบรม แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
โรงแรมสยามธานี
นางนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : พัฒนาการจัดระบบงานและ กิจกรรมแนะแนวให้ คำปรึกษาและฝึกอบรม แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
วันที่ : 23 - 24 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมสยามธานี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2233
เลขหนังสือรับ : บท 658
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์
รายละเอียด :
19 - 20 ก.ค. 62
พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
นายนพนรินทร์
ชื่อเรื่อง : พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
วันที่ : 19 - 20 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2053
เลขหนังสือรับ : บท 626
ผู้รับผิดชอบ : นายนพนรินทร์
รายละเอียด :
12 - 14 ก.ค. 62
การอบรมลูกเสือต้านภัยยา เสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : การอบรมลูกเสือต้านภัยยา เสพติดในสถานศึกษา
วันที่ : 12 - 14 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2047
เลขหนังสือรับ : บท 621
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
12 - 13 ก.ค. 62
พัฒนาระบบนิเทศ ภายในสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : พัฒนาระบบนิเทศ ภายในสถานศึกษา
วันที่ : 12 - 13 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2069
เลขหนังสือรับ : วก 637
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
04 ก.ค. 62
จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต
วันที่ : 04 ก.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1970
เลขหนังสือรับ : บท 597
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
03 ก.ค. 62
ร่วมการจัดกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน
สถานีรายงานสมุย
น.ส.กัลยา
ชื่อเรื่อง : ร่วมการจัดกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน
วันที่ : 03 ก.ค. 62
สถานที่ : สถานีรายงานสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52505/ว1685
เลขหนังสือรับ : บท 600
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา
รายละเอียด :
26 มิ.ย. 62
ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
วันที่ : 26 มิ.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บท 446
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
21 มิ.ย. 62
ประชุมโครงการ To Be Number One
เทศบาลนครเกาะสมุย
น.ส.พรทิพย์ เผ่า, น.ส.ภิรดาพร
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการ To Be Number One
วันที่ : 21 มิ.ย. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52507/ว 1630
เลขหนังสือรับ : บท 538
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์ เผ่า, น.ส.ภิรดาพร
รายละเอียด :
18 - 20 มิ.ย. 62
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
วัดพัฒนาราม
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
วันที่ : 18 - 20 มิ.ย. 62
สถานที่ : วัดพัฒนาราม
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1725
เลขหนังสือรับ : บท 507
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
17 มิ.ย. 62
การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานใหหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานใหหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 17 มิ.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1874
เลขหนังสือรับ : บค 530
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
14 มิ.ย. 62
ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศของ สพป.สฎ.๑ ฐานข้อมูล Big data
ร้านเรือนไทยในบาง
นางวณิชชา, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศของ สพป.สฎ.๑ ฐานข้อมูล Big data
วันที่ : 14 มิ.ย. 62
สถานที่ : ร้านเรือนไทยในบาง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1828
เลขหนังสือรับ : บท 534
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
13 มิ.ย. 62
ประชุมทุนการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษา อำเภอเกาะสมุย
มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมทุนการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษา อำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 13 มิ.ย. 62
สถานที่ : มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : 2/2562
เลขหนังสือรับ : กง 533
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
10 มิ.ย. 62
ทุนการศึกษา มูลนิธิประภาตธรรมคุณ
วัดสว่างอารมณ์
น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : ทุนการศึกษา มูลนิธิประภาตธรรมคุณ
วันที่ : 10 มิ.ย. 62
สถานที่ : วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
06 - 07 มิ.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะทางโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.อาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะทางโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ : 06 - 07 มิ.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1576
เลขหนังสือรับ : วก 448
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อาภาภรณ์
รายละเอียด :
06 มิ.ย. 62
การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่
วันที่ : 06 มิ.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1703
เลขหนังสือรับ : วก 491
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
05 มิ.ย. 62
อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
ชื่อเรื่อง : อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
วันที่ : 05 มิ.ย. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
รายละเอียด :
05 มิ.ย. 62
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
รร.วัดสว่างอารมณ์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 05 มิ.ย. 62
สถานที่ : รร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/238
เลขหนังสือรับ : วก 499
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
29 พ.ค. 62
ประชุมชี้แจงการจัด การแข่งขันกรีฑา อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2562
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมชี้แจงการจัด การแข่งขันกรีฑา อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2562
วันที่ : 29 พ.ค. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 1356
เลขหนังสือรับ : บท 441
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
28 - 29 พ.ค. 62
ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
วันที่ : 28 - 29 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
ที่หนังสือ : สธ 0923.04/ว 1698
เลขหนังสือรับ : บท 240
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
28 พ.ค. 62
ประชุมโครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ : 28 พ.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1580
เลขหนังสือรับ : บค 450
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
25 - 26 พ.ค. 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
วันที่ : 25 - 26 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1539
เลขหนังสือรับ : บค 427
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางวราภรณ์
รายละเอียด :
19 - 20 พ.ค. 62
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.จันทร์ศิริ, นายพงศธร
ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
วันที่ : 19 - 20 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1503
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จันทร์ศิริ, นายพงศธร
รายละเอียด :
17 - 18 พ.ค. 62
ประชุมพัฒนาทักษะสมอง ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function EF)
โรงแรมเคพาร์ค
น.ส.วิรัญดา
ชื่อเรื่อง : ประชุมพัฒนาทักษะสมอง ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function EF)
วันที่ : 17 - 18 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมเคพาร์ค
ที่หนังสือ : ศธ 02122/1620
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วิรัญดา
รายละเอียด :
13 - 14 พ.ค. 62
ประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพ
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : ประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพ
วันที่ : 13 - 14 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1313
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
07 - 08 พ.ค. 62
ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 07 - 08 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1354
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
19 เม.ย. 62
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.อธิดา, น.ส.ภิรดาพร
ชื่อเรื่อง : การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
วันที่ : 19 เม.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/925
เลขหนังสือรับ : วก 270
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อธิดา, น.ส.ภิรดาพร
รายละเอียด :
25 มี.ค. 62
การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางภาวิณี, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
วันที่ : 25 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/855
เลขหนังสือรับ : วก 257
ผู้รับผิดชอบ : นางภาวิณี, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
08 มี.ค. 62
โครงการกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อสร้าง ความสมานฉันท์ในสังคม
ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อสร้าง ความสมานฉันท์ในสังคม
วันที่ : 08 มี.ค. 62
สถานที่ : ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
ที่หนังสือ : ยธ 06083/ว 6
เลขหนังสือรับ : บท 205
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
04 - 06 มี.ค. 62
ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
วันที่ : 04 - 06 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/667
เลขหนังสือรับ : บท 211
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
03 - 09 มี.ค. 62
ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
ม.สงขลาฯ
นางณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
วันที่ : 03 - 09 มี.ค. 62
สถานที่ : ม.สงขลาฯ
ที่หนังสือ : สทศ.0001/ว 36
เลขหนังสือรับ : บค 104
ผู้รับผิดชอบ : นางณิชกานต์
รายละเอียด :
02 มี.ค. 62
ประชุมผู้บริหาร
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 02 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/668
เลขหนังสือรับ : บค210
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
วันที่ : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/582
เลขหนังสือรับ : บท 186
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
26 ก.พ. 62
การประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.วรากร
ชื่อเรื่อง : การประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ : 26 ก.พ. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/585
เลขหนังสือรับ : วก 188
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วรากร
รายละเอียด :
23 ก.พ. 62
โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
วันที่ : 23 ก.พ. 62
สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/214
เลขหนังสือรับ : วก 78
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
21 ก.พ. 62
งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
รร.ทีปราษฎร์พิทยา
น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
ชื่อเรื่อง : งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ : 21 ก.พ. 62
สถานที่ : รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04241.20 075
เลขหนังสือรับ : วก 166
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
รายละเอียด :
20 - 24 ก.พ. 62
โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 20 - 24 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
ที่หนังสือ : ศธ 04163/458
เลขหนังสือรับ : บค 147
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
หน้า 2 / 9 (ทั้งหมด 417 รายการ)