นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
16 - 18 ก.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ : 16 - 18 ก.ย. 62
สถานที่ : ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2853
เลขหนังสือรับ : บค 874
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
19 ก.ย. 62
การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
รร.วัดประเดิม
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 19 ก.ย. 62
สถานที่ : รร.วัดประเดิม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.125/ว 221
เลขหนังสือรับ : บค 877
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
25 ก.ย. 62
ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ซักซ้อมการประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ : 25 ก.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2889
เลขหนังสือรับ : วก 880
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
26 ก.ย. 62
รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
โรงแรมบรรจงบุรี
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : รับมอบโล่รางวัลและ ป้ายรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับยอดเยี่ยม
วันที่ : 26 ก.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2667
เลขหนังสือรับ : บท 814
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
26 - 27 ก.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ยังไม่ระบุ
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำคลังข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ : 26 - 27 ก.ย. 62
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2853
เลขหนังสือรับ : บค 874
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
25 มี.ค. 62
การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ภาวิณี, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
วันที่ : 25 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/855
เลขหนังสือรับ : วก 257
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ภาวิณี, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
08 มี.ค. 62
โครงการกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อสร้าง ความสมานฉันท์ในสังคม
ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อสร้าง ความสมานฉันท์ในสังคม
วันที่ : 08 มี.ค. 62
สถานที่ : ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
ที่หนังสือ : ยธ 06083/ว 6
เลขหนังสือรับ : บท 205
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
04 - 06 มี.ค. 62
ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
วันที่ : 04 - 06 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/667
เลขหนังสือรับ : บท 211
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
03 - 09 มี.ค. 62
ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
ม.สงขลาฯ
น.ส.ณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
วันที่ : 03 - 09 มี.ค. 62
สถานที่ : ม.สงขลาฯ
ที่หนังสือ : สทศ.0001/ว 36
เลขหนังสือรับ : บค 104
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ณิชกานต์
รายละเอียด :
02 มี.ค. 62
ประชุมผู้บริหาร
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 02 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/668
เลขหนังสือรับ : บค210
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
วันที่ : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/582
เลขหนังสือรับ : บท 186
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
26 ก.พ. 62
การประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.วรากร
ชื่อเรื่อง : การประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ : 26 ก.พ. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/585
เลขหนังสือรับ : วก 188
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วรากร
รายละเอียด :
23 ก.พ. 62
โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
วันที่ : 23 ก.พ. 62
สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/214
เลขหนังสือรับ : วก 78
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
21 ก.พ. 62
งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
รร.ทีปราษฎร์พิทยา
น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
ชื่อเรื่อง : งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ : 21 ก.พ. 62
สถานที่ : รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04241.20 075
เลขหนังสือรับ : วก 166
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
รายละเอียด :
20 - 24 ก.พ. 62
โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 20 - 24 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
ที่หนังสือ : ศธ 04163/458
เลขหนังสือรับ : บค 147
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
13 ก.พ. 62
โครงการ Network Solution For School
.......
นางวณิชชา, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการ Network Solution For School
วันที่ : 13 ก.พ. 62
สถานที่ : .......
ที่หนังสือ : ทีโอที บภก.2.2(สม)./80
เลขหนังสือรับ : บท 80
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
13 ก.พ. 62
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
วัดพัฒนาราม
นางนิลรัตน์, น.ส.พิทยา
ชื่อเรื่อง : โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
วันที่ : 13 ก.พ. 62
สถานที่ : วัดพัฒนาราม
ที่หนังสือ : สฎ 0031 ว15
เลขหนังสือรับ : บท 57
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์, น.ส.พิทยา
รายละเอียด :
12 - 13 ก.พ. 62
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.กัลยา, น.ส.อารีวรรณ
ชื่อเรื่อง : โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
วันที่ : 12 - 13 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/438
เลขหนังสือรับ : บท 144
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.กัลยา, น.ส.อารีวรรณ
รายละเอียด :
12 - 13 ก.พ. 62
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์ รัก, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
วันที่ : 12 - 13 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/438
เลขหนังสือรับ : บท 144
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์ รัก, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
09 ก.พ. 62
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 09 ก.พ. 62
สถานที่ : รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 02122/495
เลขหนังสือรับ : บค 151
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
08 ก.พ. 62
การควบคุมป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและ โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
โรงแรมวังใต้
น.ส.ปาริตา
ชื่อเรื่อง : การควบคุมป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและ โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
วันที่ : 08 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : ศธ 04163/272
เลขหนังสือรับ : บท 92
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ปาริตา
รายละเอียด :
05 ก.พ. 62
ประชุมจำทำร่างคณะกรรมการ NT RT
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมจำทำร่างคณะกรรมการ NT RT
วันที่ : 05 ก.พ. 62
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/037
เลขหนังสือรับ : วก 118
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
31 ม.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.สฎ.1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.สฎ.1
วันที่ : 31 ม.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/308
เลขหนังสือรับ : บค 108
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
25 ม.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การจัดสอบ O-NET
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การจัดสอบ O-NET
วันที่ : 25 ม.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/196
เลขหนังสือรับ : วก 71
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
รายละเอียด :
25 ม.ค. 62
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขันประกวดหนูน้อยอาเซียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดเล่านิทาน
ศพด.ประภาตธรรมคุณ ท.4 วัดสว่างอารมณ์
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขันประกวดหนูน้อยอาเซียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดเล่านิทาน
วันที่ : 25 ม.ค. 62
สถานที่ : ศพด.ประภาตธรรมคุณ ท.4 วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บค 70
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
14 ม.ค. 62
การประชุมชี้แจงการบริหาร การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจงการบริหาร การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันที่ : 14 ม.ค. 62
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/41
เลขหนังสือรับ : วก 18
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
12 ม.ค. 62
ร่วมส่งชุดการแสดง วันเด็กแห่งชาติ
ลานจอดรถหน้าทอน
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ร่วมส่งชุดการแสดง วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ : 12 ม.ค. 62
สถานที่ : ลานจอดรถหน้าทอน
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3475
เลขหนังสือรับ : บท 1209
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
11 ม.ค. 62
ประชุมจัดงานวันครู
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมจัดงานวันครู
วันที่ : 11 ม.ค. 62
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : 01/2562
เลขหนังสือรับ : บท 30
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
03 ม.ค. 62
ประชุมครูนาฏศิลป์ งานวันครู
ร.ร.วัดบุณฑริการาม
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูนาฏศิลป์ งานวันครู
วันที่ : 03 ม.ค. 62
สถานที่ : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.124/001
เลขหนังสือรับ : บท 1
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
27 - 28 ธ.ค. 61
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
วันที่ : 27 - 28 ธ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4619
เลขหนังสือรับ : บท 1262
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
25 ธ.ค. 61
ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
นางอัญชนา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
วันที่ : 25 ธ.ค. 61
สถานที่ : มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บท 1261
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา
รายละเอียด :
21 - 24 ธ.ค. 61
มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
น.ส.ณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
วันที่ : 21 - 24 ธ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
ที่หนังสือ : สทศ.0001/ว 366
เลขหนังสือรับ : บค 1148
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ณิชกานต์
รายละเอียด :
21 ธ.ค. 61
ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
วันที่ : 21 ธ.ค. 61
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว3658
เลขหนังสือรับ : บท 1250
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 61
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ร.ร.วัดบุณฑริการาม
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 18 ธ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.124/334
เลขหนังสือรับ : บค 1211
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
13 ธ.ค. 61
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ
ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ
วันที่ : 13 ธ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
ที่หนังสือ : ศธ 04163.118/235
เลขหนังสือรับ : บค 1203
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
12 ธ.ค. 61
ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันที่ : 12 ธ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/450
เลขหนังสือรับ : บท 1215
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
07 ธ.ค. 61
ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
วันที่ : 07 ธ.ค. 61
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4306
เลขหนังสือรับ : บค 1197
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
06 ธ.ค. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 06 ธ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4318
เลขหนังสือรับ : บค 1201
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
03 ธ.ค. 61
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
เทศบาลนครเกาะสมุย
น.ส.พรทิพย์ เผ่า
ชื่อเรื่อง : ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
วันที่ : 03 ธ.ค. 61
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52501.3/ว 3374
เลขหนังสือรับ : บค 1147
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์ เผ่า
รายละเอียด :
29 - 30 พ.ย. 61
ประชุมการจัดจ้าง และการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร เรียน
โรงแรมแก้วสมุย
นางวณิชชา, น.ส.ธิติยา, น.ส.จารุวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดจ้าง และการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร เรียน
วันที่ : 29 - 30 พ.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมแก้วสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ธิติยา, น.ส.จารุวรรณ
รายละเอียด :
23 พ.ย. 61
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 พ.ย. 61
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3245
เลขหนังสือรับ : บท 1090
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
19 พ.ย. 61
ประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
วันที่ : 19 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
15 พ.ย. 61
การจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรง คุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สพป.สฎ.1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรง คุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ : 15 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3822
เลขหนังสือรับ : บค 1058
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
15 พ.ย. 61
ประชุมมูลนิธิกองทุนการ ศึกษาอำเภอเกาะสมุย
มูลนิธิกองทุนฯ
นางอัญชนา
ชื่อเรื่อง : ประชุมมูลนิธิกองทุนการ ศึกษาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 15 พ.ย. 61
สถานที่ : มูลนิธิกองทุนฯ
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บท 1083
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา
รายละเอียด :
14 พ.ย. 61
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหา และเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหา และเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
วันที่ : 14 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3976
เลขหนังสือรับ : บท 1092
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
09 พ.ย. 61
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการ ค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถม ศึกษา
สพป.สฎ.1
น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการ ค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถม ศึกษา
วันที่ : 09 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3834
เลขหนังสือรับ : กง 1061
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
08 - 12 ต.ค. 61
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
โรงแรมบรรจงบุรี
น.ส.จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
วันที่ : 08 - 12 ต.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : สฎ 0013/ว 465
เลขหนังสือรับ : บค 918
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
05 ต.ค. 61
การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ School Mapping ระดับจังหวัด
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.จันทร์ศิริ, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ School Mapping ระดับจังหวัด
วันที่ : 05 ต.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 02122/3452
เลขหนังสือรับ : บท 922
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.จันทร์ศิริ, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
28 ก.ย. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 28 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3260
เลขหนังสือรับ : บค 900
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
20 - 21 ก.ย. 61
เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านการอ่านและ การเขียนภาษาไทย
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
ชื่อเรื่อง : เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านการอ่านและ การเขียนภาษาไทย
วันที่ : 20 - 21 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3282
เลขหนังสือรับ : วก 906
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
รายละเอียด :
17 ก.ย. 61
ประชุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอเกาะสมุย
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : ประชุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 17 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0021.1/ว 332
เลขหนังสือรับ : บท 903
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
16 - 17 ก.ย. 61
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
วันที่ : 16 - 17 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3193
เลขหนังสือรับ : วก 888
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
14 ก.ย. 61
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
วันที่ : 14 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3194
เลขหนังสือรับ : วก 887
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
12 ก.ย. 61
ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
วันที่ : 12 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
ที่หนังสือ : สฎ 0318/1927
เลขหนังสือรับ : บท 875
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
12 ก.ย. 61
ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผล การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
ร.ร.วัดแจ้ง
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผล การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
วันที่ : 12 ก.ย. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดแจ้ง
ที่หนังสือ : ศธ 04163.132/296
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
หน้า 2 / 8 (ทั้งหมด 383 รายการ)