นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
20 - 24 ก.พ. 62
โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 20 - 24 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
ที่หนังสือ : ศธ 04163/458
เลขหนังสือรับ : บค 147
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
21 ก.พ. 62
งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
รร.ทีปราษฎร์พิทยา
น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
ชื่อเรื่อง : งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ : 21 ก.พ. 62
สถานที่ : รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04241.20 075
เลขหนังสือรับ : วก 166
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
รายละเอียด :
23 ก.พ. 62
โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
วันที่ : 23 ก.พ. 62
สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/214
เลขหนังสือรับ : วก 78
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
วันที่ : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : สธ 0921.04/ว 139
เลขหนังสือรับ : บท 162
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
03 - 09 มี.ค. 62
ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
ม.สงขลาฯ
น.ส.ณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
วันที่ : 03 - 09 มี.ค. 62
สถานที่ : ม.สงขลาฯ
ที่หนังสือ : สทศ.0001/ว 36
เลขหนังสือรับ : บค 104
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ณิชกานต์
รายละเอียด :
08 - 10 ส.ค. 61
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.
โรงแรมบรรจงบุรี
ผอ.วณิชชา, วราภรณ์, อารีวรรณ
ชื่อเรื่อง : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.
วันที่ : 08 - 10 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2729
เลขหนังสือรับ : บท 759
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, วราภรณ์, อารีวรรณ
รายละเอียด :
08 ส.ค. 61
ส่งเสริมสนับสนุนสร้าง ความเข้มแข็งโรงเรียน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครูอาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : ส่งเสริมสนับสนุนสร้าง ความเข้มแข็งโรงเรียน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
วันที่ : 08 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163.153/374
เลขหนังสือรับ : วก 764
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์
รายละเอียด :
08 ส.ค. 61
ประชุมคัดกรองและ เฝ้าระวังสายตาผิด ปกติในเด็กนักเรียน
ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้
ครูเตือนใจ
ชื่อเรื่อง : ประชุมคัดกรองและ เฝ้าระวังสายตาผิด ปกติในเด็กนักเรียน
วันที่ : 08 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : สฎ 0332/345
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูเตือนใจ
รายละเอียด :
07 ส.ค. 61
ประชุมคณะทำงานชุดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะทำงานชุดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ : 07 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2664
เลขหนังสือรับ : วก 758
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
02 - 03 ส.ค. 61
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ร.ร.วัดกาญจนาราม อ.กาญจนดิษฐ์
ครูวรากร, อาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ : 02 - 03 ส.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดกาญจนาราม อ.กาญจนดิษฐ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2358
เลขหนังสือรับ : วก 658
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร, อาภาภรณ์
รายละเอียด :
02 ส.ค. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
โรงแรมนิภาการ์เด้น
ครูอาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
วันที่ : 02 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้น
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2626
เลขหนังสือรับ : บท 725
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์
รายละเอียด :
23 ก.ค. 61
โครงการพัฒนาองค์กร คุณธรรมและผู้นำคุณธรรม โดยใช้กระบวนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาองค์กร คุณธรรมและผู้นำคุณธรรม โดยใช้กระบวนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ : 23 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2387
เลขหนังสือรับ : บท 669
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
17 ก.ค. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ครูวราภรณ์, ภาวิณี, อารีวรรณ, จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ . “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
วันที่ : 17 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2333
เลขหนังสือรับ : บท 641
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์, ภาวิณี, อารีวรรณ, จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
14 - 15 ก.ค. 61
การพัฒนาสือและนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาฯ เพื่ส่งเสริมกระบวนการ คิดขั้นสูง (คูปองครู)
โรงแรมหาดใหญ่รามา สงขลา
ครูไรน่าน
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสือและนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาฯ เพื่ส่งเสริมกระบวนการ คิดขั้นสูง (คูปองครู)
วันที่ : 14 - 15 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหาดใหญ่รามา สงขลา
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูไรน่าน
รายละเอียด :
11 - 13 ก.ค. 61
ประชุมการกำหนดกรอบ วิจัยนวัตกรรมและการ มีส่วนร่วมของ สพฐ. กับภาคีเครือข่ายองค์กร และหน่วยงานภายนอก
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
ครูนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมการกำหนดกรอบ วิจัยนวัตกรรมและการ มีส่วนร่วมของ สพฐ. กับภาคีเครือข่ายองค์กร และหน่วยงานภายนอก
วันที่ : 11 - 13 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2292
เลขหนังสือรับ : บค 631
ผู้รับผิดชอบ : ครูนันทวิทย์
รายละเอียด :
11 - 12 ก.ค. 61
ประชุมถอดบทเรียน ระบบประกันสุขภาพ นักเรียน
โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมถอดบทเรียน ระบบประกันสุขภาพ นักเรียน
วันที่ : 11 - 12 ก.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2324
เลขหนังสือรับ : บท 634
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
09 ก.ค. 61
ประชุม To be number one
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูพทิพย์ เผ่าจินดา
ชื่อเรื่อง : ประชุม To be number one
วันที่ : 09 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52507/ว 1745
เลขหนังสือรับ : บท 655
ผู้รับผิดชอบ : ครูพทิพย์ เผ่าจินดา
รายละเอียด :
06 ก.ค. 61
เชิญประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับอาหารเสริม (นม)
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับอาหารเสริม (นม)
วันที่ : 06 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 1711
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูธิติยา, ครูกัลยา
รายละเอียด :
04 ก.ค. 61
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วันที่ : 04 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2345
เลขหนังสือรับ : วก 652
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
03 ก.ค. 61
ประชุมจับสลากลำดับขบวนพาเหรด
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับสลากลำดับขบวนพาเหรด
วันที่ : 03 ก.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 1665
เลขหนังสือรับ : บท 624
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด :
29 มิ.ย. 61
การพัฒนากรอบ หลักสูตรระดับท้องถิ่น
ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนากรอบ หลักสูตรระดับท้องถิ่น
วันที่ : 29 มิ.ย. 61
สถานที่ : ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2157
เลขหนังสือรับ : วก 581
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
27 มิ.ย. 61
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 27 มิ.ย. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/233
เลขหนังสือรับ : วก 609
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
23 - 25 มิ.ย. 61
พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน
ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน
วันที่ : 23 - 25 มิ.ย. 61
สถานที่ : ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2147
เลขหนังสือรับ : บค 579
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
20 มิ.ย. 61
ประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ครูทุกท่าน
ชื่อเรื่อง : ประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ : 20 มิ.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2094
เลขหนังสือรับ : บท 562
ผู้รับผิดชอบ : ครูทุกท่าน
รายละเอียด :
19 มิ.ย. 61
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
วันที่ : 19 มิ.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว
เลขหนังสือรับ : 552
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด :
05 มิ.ย. 61
นำวงโยทวาธิตเดินขบวน
โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์สปา
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : นำวงโยทวาธิตเดินขบวน
วันที่ : 05 มิ.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์สปา
ที่หนังสือ : บค 019/2561
เลขหนังสือรับ : บท 503
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
03 - 05 มิ.ย. 61
การคัดกรองนักเรียน ทางการศึกษาพิเศษ
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ครูจารุวรรณ
ชื่อเรื่อง : การคัดกรองนักเรียน ทางการศึกษาพิเศษ
วันที่ : 03 - 05 มิ.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1790
เลขหนังสือรับ : บท 462
ผู้รับผิดชอบ : ครูจารุวรรณ
รายละเอียด :
30 พ.ค. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 30 พ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1791
เลขหนังสือรับ : บค 461
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
26 - 28 พ.ค. 61
การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
ร.ร.บ้านโพหวาย
ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
ชื่อเรื่อง : การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
วันที่ : 26 - 28 พ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.บ้านโพหวาย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1417
เลขหนังสือรับ : วก 355
ผู้รับผิดชอบ : ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
รายละเอียด :
25 พ.ค. 61
การตรวจสอบหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดแจ้ง
ผอ.วณิชชา, ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัย
วันที่ : 25 พ.ค. 61
สถานที่ : โรงเรียนวัดแจ้ง
ที่หนังสือ : ศธ 04163.107/098
เลขหนังสือรับ : วก 454
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูวรากร
รายละเอียด :
24 - 25 พ.ค. 61
พัฒนาความฉลาดทาง สติปัญญาและความ ฉลาดทางอารมณ์
ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : พัฒนาความฉลาดทาง สติปัญญาและความ ฉลาดทางอารมณ์
วันที่ : 24 - 25 พ.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0032.218/ว 1930
เลขหนังสือรับ : บท 386
ผู้รับผิดชอบ : ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
19 - 21 พ.ค. 61
การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
ร.ร.บ้านโพหวาย
ครูวราภรณ์, ธิติยา, จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
วันที่ : 19 - 21 พ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.บ้านโพหวาย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1417
เลขหนังสือรับ : วก 355
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์, ธิติยา, จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
18 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
วันที่ : 18 พ.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163
เลขหนังสือรับ : บค 203
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
07 - 09 พ.ค. 61
การพัฒนากิจกรรมสร้าง เสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมสร้าง เสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ : 07 - 09 พ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่หนังสือ : สธ 1005/03/1364
เลขหนังสือรับ : 192
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา
รายละเอียด :
25 เม.ย. 61
การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการ ศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีว ศึกษาและอุดมศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการ ศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีว ศึกษาและอุดมศึกษา
วันที่ : 25 เม.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1356
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
25 เม.ย. 61
การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
วันที่ : 25 เม.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1356
เลขหนังสือรับ : 344
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
07 - 08 เม.ย. 61
การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ครูธิติยา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันที่ : 07 - 08 เม.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1143
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ครูธิติยา
รายละเอียด :
29 - 30 มี.ค. 61
การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและการนำ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและการนำ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
วันที่ : 29 - 30 มี.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/908
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
รายละเอียด :
24 มี.ค. 61
การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศษสตร์เทคโนโลยี
ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี
ครูธิติยา
ชื่อเรื่อง : การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศษสตร์เทคโนโลยี
วันที่ : 24 มี.ค. 61
สถานที่ : ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1008
เลขหนังสือรับ : 276
ผู้รับผิดชอบ : ครูธิติยา
รายละเอียด :
23 มี.ค. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติ การผู้บริหารหรือครู ผู้รับผิดชอบโครงการ อาหารกลางวันของ นักเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษา
สพป.สฎ.1
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การผู้บริหารหรือครู ผู้รับผิดชอบโครงการ อาหารกลางวันของ นักเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษา
วันที่ : 23 มี.ค. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/574
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
20 - 21 มี.ค. 61
พัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือ และปรับพฤติกรรมเด็ก ด้วยโปรแกรม SAFE B-MOD
โรงแรมนิภาการ์เด้น
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : พัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือ และปรับพฤติกรรมเด็ก ด้วยโปรแกรม SAFE B-MOD
วันที่ : 20 - 21 มี.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้น
ที่หนังสือ : ศธ 04163/872
เลขหนังสือรับ : 240
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
10 - 11 มี.ค. 61
ดีเจเสียงใสต้านภัยยาเสพติด
โรงแรมราาชพฤกษ์สมุย รีสอร์ท
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : ดีเจเสียงใสต้านภัยยาเสพติด
วันที่ : 10 - 11 มี.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมราาชพฤกษ์สมุย รีสอร์ท
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 203
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
09 มี.ค. 61
การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สพป.สฎ.1
ครูอาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
วันที่ : 09 มี.ค. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/744
เลขหนังสือรับ : 226
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์
รายละเอียด :
19 ก.พ. 61
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 19 ก.พ. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/560
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
09 ก.พ. 61
ขอเชิญเข้าชมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ครูนิลรัตน์, ธิติยา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าชมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์
วันที่ : 09 ก.พ. 61
สถานที่ : ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : วท 5503/ว 1450
เลขหนังสือรับ : 12
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์, ธิติยา
รายละเอียด :
07 ก.พ. 61
เปิดรั้วทะเลทอง (OPEN HOUSE 2018)
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ครูวราภรณ์, จันทร์ศิริ, ภาวิณี
ชื่อเรื่อง : เปิดรั้วทะเลทอง (OPEN HOUSE 2018)
วันที่ : 07 ก.พ. 61
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04241.020/ว 056
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์, จันทร์ศิริ, ภาวิณี
รายละเอียด :
31 ม.ค. 61
กรรมการการประกวด โครงการอาเซียนร่วมใจ
ศพด.ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : กรรมการการประกวด โครงการอาเซียนร่วมใจ
วันที่ : 31 ม.ค. 61
สถานที่ : ศพด.ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 106
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
29 ม.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียน วัดภูเขาทอง
ห้องสมุด ร.ร.วัดประเดิม
ครูอัญชนา, บรรพต, โกวิท, นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียน วัดภูเขาทอง
วันที่ : 29 ม.ค. 61
สถานที่ : ห้องสมุด ร.ร.วัดประเดิม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.125/020
เลขหนังสือรับ : 105
ผู้รับผิดชอบ : ครูอัญชนา, บรรพต, โกวิท, นันทวิทย์
รายละเอียด :
25 ม.ค. 61
การประชุมชี้แจง คณะกรรมการระดับ สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจง คณะกรรมการระดับ สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ : 25 ม.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/258
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
รายละเอียด :
19 ม.ค. 61
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference การบริหารเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
สพป.สฎ.1
ครูพงศธร
ชื่อเรื่อง : ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference การบริหารเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
วันที่ : 19 ม.ค. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/168
เลขหนังสือรับ : 70
ผู้รับผิดชอบ : ครูพงศธร
รายละเอียด :
19 ม.ค. 61
ประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการ รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
ร.ร.
ครู..........
ชื่อเรื่อง : ประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการ รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ : 19 ม.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.
ที่หนังสือ : ศธ 04163/123
เลขหนังสือรับ : 65
ผู้รับผิดชอบ : ครู..........
รายละเอียด :
09 ม.ค. 61
ผอ.เขต พบปะข้าราชการครู อ.เกาะสมุย
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ข้าราชการครูทุกคน
ชื่อเรื่อง : ผอ.เขต พบปะข้าราชการครู อ.เกาะสมุย
วันที่ : 09 ม.ค. 61
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/520
เลขหนังสือรับ : 1285
ผู้รับผิดชอบ : ข้าราชการครูทุกคน
รายละเอียด :
05 ม.ค. 61
ประชุมงานวันครู
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมงานวันครู
วันที่ : 05 ม.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/04
เลขหนังสือรับ : 16
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
04 ม.ค. 61
ประชุมครูพละ
ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูพละ
วันที่ : 04 ม.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.124/385
เลขหนังสือรับ : 1362
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด :
29 ธ.ค. 60
ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
วันที่ : 29 ธ.ค. 60
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5330
เลขหนังสือรับ : 1353
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
หน้า 2 / 7 (ทั้งหมด 322 รายการ)