นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


» กิจกรรมของโรงเรียน » กรีฑาอนุบาล อำเภอเกาะสมุย ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2560

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดภูเขาทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอนุบาล อำเภอเกาะสมุย ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาอำเภอเกาะสมุย พรุหน้าเมือง