นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กรีฑาอนุบาล อำเภอเกาะสมุย ปีการศึกษา 2560
จำนวนผู้เข้าชม : 1,352 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2560

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดภูเขาทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอนุบาล อำเภอเกาะสมุย ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาอำเภอเกาะสมุย พรุหน้าเมือง