นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


» กิจกรรมของโรงเรียน » สอบธรรมสนามหลวง ปี พ.ศ.2560 สนามสอบโรงเรียนวัดภูเขาทอง
เมื่อวันที่ : 09 พ.ย. 2560

                         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 แม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ในปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดภูเขาทอง