นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » ประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,688 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดภูเขาทองจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานเกษียณอายุราชการครูประสิทธิ์ วาณิชย์เจริญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง