นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


» กิจกรรมของโรงเรียน » การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย ปีการศึกษา
เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2560

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดภูเขาทอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาอำเภอเกาะสมุย พรุหน้าเมือง