นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,481 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2560

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่น้ำ เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง