นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง


» กิจกรรมของโรงเรียน » ตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง
เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2560

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่น้ำ เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง