นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมอ่านพระราชประวัติ 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ' รัชกาล ที่ 10 หน้าเสาธงและบำเพ็ญประโยชน์
จำนวนผู้เข้าชม : 1,883 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2560

เมื่อวันที 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดภูเขาทองจัดกิจกรรมอ่านพระราชประวัติ 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ' รัชกาล ที่ 10 หน้าเสาธงและบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ต่างๆ ทั้งในชุมชน วัด และในโรงเรียน