นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
ที่รายการที่หนังสือ
151ข้าราชการครูทุกคน
ผอ.เขต พบปะข้าราชการครู อ.เกาะสมุย
วันที่ 09 ม.ค. 61
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ศธ 04163.141/520
เลขรับ : 1285
152ผอ.วณิชชา
ประชุมงานวันครู
วันที่ 05 ม.ค. 61
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04163.141/04
เลขรับ : 16
153ครูโกวิท
ประชุมครูพละ
วันที่ 04 ม.ค. 61
ณ ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ศธ 04163.124/385
เลขรับ : 1362
154ผอ.วณิชชา
ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
วันที่ 29 ธ.ค. 60
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/5330
เลขรับ : 1353
155นายนันทวิทย์
ประชุมจับฉลากแบ่ง สายแต่ละประเภทกีฬา
วันที่ 27 ธ.ค. 60
ณ พรุหน้าเมือง
สฎ 52506/ว 3741
เลขรับ : 1356
156ครูณัฐฐิพันธุ์, ภาวิณี
การสอนภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการทักษะ เพื่อยกระดับ O-NET
วันที่ 23 ธ.ค. 60
ณ โรงแรมวังใต้
ศธ 04163/5197
เลขรับ : 1317
157ครูพงศธร
ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (คอมพิวเตอร์)
วันที่ 18 ธ.ค. 60
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/5199
เลขรับ : 1318
158ครูภาวิณี, ครูพรทิพย์ เผ่า, ครูกัลยา, ครูณัฐฐิพันธุ์, ครูนันทิชา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ
วันที่ 16 ธ.ค. 60
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
พว.094 อ./2560
เลขรับ : 1218
159ครูบัณฑิตา, กัลยา, นิลรัตน์
ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ 15 ธ.ค. 60
ณ ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
ศธ 04163/5196
เลขรับ : 1316
160ผอ.วณิชชา
ประชุมงานวันครู
วันที่ 14 ธ.ค. 60
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04163.141/509
เลขรับ : 1307
161ครูวรากร
คณะกรรมการจัด การสถานที่
ระหว่างวันที่ 14 - 21 ธ.ค. 60
ณ กองบิน 7
ศธ 04163/5118
เลขรับ : 1309
162ครูโกวิท
ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนกรรมการ ตัดสินกิจกรรมกีฬาสี
วันที่ 14 ธ.ค. 60
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

เลขรับ : 1306
163ครูวรากร
ชุมนุมลูกเสือสังฆ มณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 01 - 04 ธ.ค. 60
ณ ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม

เลขรับ : 1270
164ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 28 พ.ย. 60
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/4850
165ผอ.วณิชชา
ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ O-NET
วันที่ 27 พ.ย. 60
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ศธ 04163/4753
166นายนันทวิทย์
การอบรมตัดต่อวีดีโอ
ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ย. 60
ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
167ผอ.วณิชชา
ประชุมจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
วันที่ 23 พ.ย. 60
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/4875
เลขรับ : 1249
168สมาชิกสหกรณ์
สรรหาสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
วันที่ 17 พ.ย. 60
ณ ร.ร.บ้านบ่อผุด
สอ.สฏ. 132/2561
เลขรับ : 1149
169ผอ.วณิชชา
ประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เกาะสมุย
วันที่ 14 พ.ย. 60
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
12/2560
เลขรับ : 1221
170ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูอัญชนา
รับทุนการศึกษา มูลนิธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ
วันที่ 13 พ.ย. 60
ณ วัดศรีทวีป (วัดใหม่)
ศธ 04163.054/ว 329
เลขรับ : 1197
171ผอ.วณิชชา
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 01 พ.ย. 60
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ศธ 04163/4579
เลขรับ : 1181
172ครูวรากร
กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต สพป.สฎ.3
วันที่ 10 ต.ค. 60
ณ ร.ร.วัดทุ่งหลวง
ศธ 04165/3657
เลขรับ : 1129
173ครูกัลยา
รับโล่ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
วันที่ 05 ต.ค. 60
ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม
รง 0504/ว 3832
เลขรับ : 1090
174ครูประสิทธิ์
ประชุมผู้บริหาร
วันที่ 05 ต.ค. 60
ณ สพป.สฎ.1
ศธ 04163/4242
เลขรับ : 1113
175ครูอาภาภรณ์, จารุวรรณ, ปภานัน, สมบุญ, ณัฐฐิพันธุ์, ปาริตา, พรทิพย์ เผ่าจินดา
รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยสำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่
วันที่ 05 ต.ค. 60
ณ โรงแรมบรรจงบุรี
ศธ 04163/4232
เลขรับ : 1111
176ครูบรรพต
ประชุมครูดนตรีไทย/นาฏศิลป์
วันที่ 04 ต.ค. 60
ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
สฎ 0031.03/ว 2201
เลขรับ : 1116
177ครูดวงทิพย์, วศิณีย์, พงศธร, พรทิพย์ รักนุ้ย, เตือนใจ, ณิชกานต์, อารีวรรณ, ไรน่าน, โกวิท
อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
วันที่ 29 ก.ย. 60
ณ โรงแรมบรรจงแกรนด์บอลรูม
ศธ 04163/4178
เลขรับ : 1087
178ข้าราชการครูทุกท่าน
การรับฟังสัมมนาแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะ
วันที่ 29 ก.ย. 60
ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎร์ธานี
ศธ 04163.052/421
179ครูวราภรณ์
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ 28 ก.ย. 60
ณ ร.ร.วัดประเดิม
ศธ 04163.125/ว 291
เลขรับ : 1043
180ครูไรน่าน
ประชุมการจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 28 ก.ย. 60
ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ศธ 0210.8205/ว2094
เลขรับ : 1085
181ผอ.วณิชชา
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 27 ก.ย. 60
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ศธ 04163/4148
182ผอ.วณิชชา
ตรวจ EBIT
วันที่ 26 ก.ย. 60
ณ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ , บุณฑริการาม
183ครูสมบุญ
กิจกรรมค่ายยุวศิลป์
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ย. 60
ณ ร.ร.บ้านหาดงาม
ศธ 04163.085/272
เลขรับ : 1028
184ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
อบรมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วันที่ 25 ก.ย. 60
ณ โรงแรมนิภาการ์เด็น ห้องออร์คิด
ศธ 04163/4153
185ครูบรรพต
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระหว่างวันที่ 22 - 24 ก.ย. 60
ณ ชุมพร, ประจวบ, เพชรบุรี, นครปฐม, กทม
ศธ 04163/4159
186ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
อบรมความรู้ด้านกฏหมายการสอบสวนคดี
วันที่ 19 ก.ย. 60
ณ ห้องประชุม 2 รพ.เกาะสมุย
สฎ 0032.218/ว 6557
เลขรับ : 989
187ผอ.วณิชชา
ประชุมโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่หน่วยงานทางการศึกษา
วันที่ 19 ก.ย. 60
ณ โรงแรมไดมอนด์
ศธ 04163/3948
เลขรับ : 1001
188ผอ.วณิชชา
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต
วันที่ 12 ก.ย. 60
ณ ร.ร.บ้านอ่างทอง
ศธ 04163/3974
เลขรับ : 1021
189ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, วรากร, ธิติยา, เตือนใจ, พงศธร, ปภานัน
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันและตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
วันที่ 11 ก.ย. 60
ณ โรงแรมเคพาร์ค
ศธ 04163/3992, 4016, 4019, 402
190ครูสมบุญ
ศึกษาดูงานในสถานศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระหว่างวันที่ 04 - 06 ก.ย. 60
ณ จ.สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์
ศธ 0557.07/ว292
เลขรับ : 988
191ครูบรรพต
ประชุมครูศิลปะ
วันที่ 04 ก.ย. 60
ณ ร.ร.บ้านหาดงาม
ศธ 04163.085/266
เลขรับ : 1008
192ครูวรากร, ครูอาภาภรณ์, ครูปาริตา, ครูจินัญพรม ครูชนกานต์
การพัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักเรียนปฐมวัย
วันที่ 01 ก.ย. 60
ณ โรงแรมเคพาร์ค
ศธ 04163/3653
เลขรับ : 905
193ผอ.วณิชชา
ประชุม Big Cleaing Day "วัด สร้าง สุข" ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 31 ส.ค. 60
ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย
สฎ 0318/ว 1932
เลขรับ : 996
194ครูนิลรัตน์
เปิดโลกอาชีพเมืองคนดี
วันที่ 30 ส.ค. 60
ณ โรงแรมบรรจงบุรี

เลขรับ : 948
195ครพรทิพย์ รักนุ้ย
ประชุมสัมมนาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา
วันที่ 25 ส.ค. 60
ณ โรงแรมเคพาร์ค
ศธ 04163/3734
เลขรับ : 917
196ครบรรพต, ครูวศินีย์, ครูเนาวรัตน์
จัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 25 ส.ค. 60
ณ โรงแรมเคพาร์ค
ศธ 04163/3735
เลขรับ : 918
197ครูกิตติศักดิ์
กิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
ระหว่างวันที่ 24 - 25 ส.ค. 60
ณ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ศธ 04241.20/408
เลขรับ : 939
198ผอ.วณิชชา
ประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
วันที่ 23 ส.ค. 60
ณ ร.ร.เกาะสมุย
ศธ 04163.052/พิเศษ
เลขรับ : 960
199ครูวรากร
รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระหว่างวันที่ 22 - 26 ส.ค. 60
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ศธ 04163/3652
เลขรับ : 881
200ครูนิลรัตน์, ครูบัณฑิตา
การทดลองระบบทดสอบครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)
วันที่ 19 ส.ค. 60
ณ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
ศธ 04163/3771
เลขรับ : 938
หน้า 4 / 8 (ทั้งหมด 372 รายการ)