นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
20 - 24 ก.พ. 62
โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 20 - 24 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
ที่หนังสือ : ศธ 04163/458
เลขหนังสือรับ : บค 147
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
21 ก.พ. 62
งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
รร.ทีปราษฎร์พิทยา
น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
ชื่อเรื่อง : งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ : 21 ก.พ. 62
สถานที่ : รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04241.20 075
เลขหนังสือรับ : วก 166
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
รายละเอียด :
23 ก.พ. 62
โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
วันที่ : 23 ก.พ. 62
สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/214
เลขหนังสือรับ : วก 78
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
วันที่ : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : สธ 0921.04/ว 139
เลขหนังสือรับ : บท 162
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
03 - 09 มี.ค. 62
ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
ม.สงขลาฯ
น.ส.ณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
วันที่ : 03 - 09 มี.ค. 62
สถานที่ : ม.สงขลาฯ
ที่หนังสือ : สทศ.0001/ว 36
เลขหนังสือรับ : บค 104
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ณิชกานต์
รายละเอียด :
27 ธ.ค. 60
ประชุมจับฉลากแบ่ง สายแต่ละประเภทกีฬา
พรุหน้าเมือง
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับฉลากแบ่ง สายแต่ละประเภทกีฬา
วันที่ : 27 ธ.ค. 60
สถานที่ : พรุหน้าเมือง
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3741
เลขหนังสือรับ : 1356
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
23 ธ.ค. 60
การสอนภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการทักษะ เพื่อยกระดับ O-NET
โรงแรมวังใต้
ครูณัฐฐิพันธุ์, ภาวิณี
ชื่อเรื่อง : การสอนภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการทักษะ เพื่อยกระดับ O-NET
วันที่ : 23 ธ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5197
เลขหนังสือรับ : 1317
ผู้รับผิดชอบ : ครูณัฐฐิพันธุ์, ภาวิณี
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (คอมพิวเตอร์)
โรงแรมไดมอนด์
ครูพงศธร
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (คอมพิวเตอร์)
วันที่ : 18 ธ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5199
เลขหนังสือรับ : 1318
ผู้รับผิดชอบ : ครูพงศธร
รายละเอียด :
16 ธ.ค. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ
โรงแรมบรรจงบุรี
ครูภาวิณี, ครูพรทิพย์ เผ่า, ครูกัลยา, ครูณัฐฐิพันธุ์, ครูนันทิชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ
วันที่ : 16 ธ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : พว.094 อ./2560
เลขหนังสือรับ : 1218
ผู้รับผิดชอบ : ครูภาวิณี, ครูพรทิพย์ เผ่า, ครูกัลยา, ครูณัฐฐิพันธุ์, ครูนันทิชา
รายละเอียด :
15 ธ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
ครูบัณฑิตา, กัลยา, นิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ : 15 ธ.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5196
เลขหนังสือรับ : 1316
ผู้รับผิดชอบ : ครูบัณฑิตา, กัลยา, นิลรัตน์
รายละเอียด :
14 ธ.ค. 60
ประชุมงานวันครู
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมงานวันครู
วันที่ : 14 ธ.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/509
เลขหนังสือรับ : 1307
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
14 - 21 ธ.ค. 60
คณะกรรมการจัด การสถานที่
กองบิน 7
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการจัด การสถานที่
วันที่ : 14 - 21 ธ.ค. 60
สถานที่ : กองบิน 7
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5118
เลขหนังสือรับ : 1309
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด :
14 ธ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนกรรมการ ตัดสินกิจกรรมกีฬาสี
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนกรรมการ ตัดสินกิจกรรมกีฬาสี
วันที่ : 14 ธ.ค. 60
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 1306
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด :
01 - 04 ธ.ค. 60
ชุมนุมลูกเสือสังฆ มณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : ชุมนุมลูกเสือสังฆ มณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
วันที่ : 01 - 04 ธ.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 1270
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด :
28 พ.ย. 60
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 28 พ.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4850
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
27 พ.ย. 60
ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ O-NET
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ O-NET
วันที่ : 27 พ.ย. 60
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4753
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : เวลา 13.00-16.30 น.
25 - 27 พ.ย. 60
การอบรมตัดต่อวีดีโอ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การอบรมตัดต่อวีดีโอ
วันที่ : 25 - 27 พ.ย. 60
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
23 พ.ย. 60
ประชุมจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
วันที่ : 23 พ.ย. 60
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4875
เลขหนังสือรับ : 1249
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
17 พ.ย. 60
สรรหาสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ร.ร.บ้านบ่อผุด
สมาชิกสหกรณ์
ชื่อเรื่อง : สรรหาสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
วันที่ : 17 พ.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.บ้านบ่อผุด
ที่หนังสือ : สอ.สฏ. 132/2561
เลขหนังสือรับ : 1149
ผู้รับผิดชอบ : สมาชิกสหกรณ์
รายละเอียด :
14 พ.ย. 60
ประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เกาะสมุย
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เกาะสมุย
วันที่ : 14 พ.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : 12/2560
เลขหนังสือรับ : 1221
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
13 พ.ย. 60
รับทุนการศึกษา มูลนิธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ
วัดศรีทวีป (วัดใหม่)
ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูอัญชนา
ชื่อเรื่อง : รับทุนการศึกษา มูลนิธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ
วันที่ : 13 พ.ย. 60
สถานที่ : วัดศรีทวีป (วัดใหม่)
ที่หนังสือ : ศธ 04163.054/ว 329
เลขหนังสือรับ : 1197
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูอัญชนา
รายละเอียด :
01 พ.ย. 60
ประชุมผู้บริหาร
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 01 พ.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4579
เลขหนังสือรับ : 1181
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
10 ต.ค. 60
กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต สพป.สฎ.3
ร.ร.วัดทุ่งหลวง
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต สพป.สฎ.3
วันที่ : 10 ต.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดทุ่งหลวง
ที่หนังสือ : ศธ 04165/3657
เลขหนังสือรับ : 1129
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด :
05 ต.ค. 60
รับโล่ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม
ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : รับโล่ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
วันที่ : 05 ต.ค. 60
สถานที่ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม
ที่หนังสือ : รง 0504/ว 3832
เลขหนังสือรับ : 1090
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา
รายละเอียด :
05 ต.ค. 60
ประชุมผู้บริหาร
สพป.สฎ.1
ครูประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 05 ต.ค. 60
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4242
เลขหนังสือรับ : 1113
ผู้รับผิดชอบ : ครูประสิทธิ์
รายละเอียด :
05 ต.ค. 60
รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยสำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่
โรงแรมบรรจงบุรี
ครูอาภาภรณ์, จารุวรรณ, ปภานัน, สมบุญ, ณัฐฐิพันธุ์, ปาริตา, พรทิพย์ เผ่าจินดา
ชื่อเรื่อง : รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยสำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่
วันที่ : 05 ต.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4232
เลขหนังสือรับ : 1111
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์, จารุวรรณ, ปภานัน, สมบุญ, ณัฐฐิพันธุ์, ปาริตา, พรทิพย์ เผ่าจินดา
รายละเอียด :
04 ต.ค. 60
ประชุมครูดนตรีไทย/นาฏศิลป์
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูดนตรีไทย/นาฏศิลป์
วันที่ : 04 ต.ค. 60
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0031.03/ว 2201
เลขหนังสือรับ : 1116
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
29 ก.ย. 60
อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
โรงแรมบรรจงแกรนด์บอลรูม
ครูดวงทิพย์, วศิณีย์, พงศธร, พรทิพย์ รักนุ้ย, เตือนใจ, ณิชกานต์, อารีวรรณ, ไรน่าน, โกวิท
ชื่อเรื่อง : อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
วันที่ : 29 ก.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมบรรจงแกรนด์บอลรูม
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4178
เลขหนังสือรับ : 1087
ผู้รับผิดชอบ : ครูดวงทิพย์, วศิณีย์, พงศธร, พรทิพย์ รักนุ้ย, เตือนใจ, ณิชกานต์, อารีวรรณ, ไรน่าน, โกวิท
รายละเอียด :
29 ก.ย. 60
การรับฟังสัมมนาแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะ
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎร์ธานี
ข้าราชการครูทุกท่าน
ชื่อเรื่อง : การรับฟังสัมมนาแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะ
วันที่ : 29 ก.ย. 60
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 04163.052/421
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ข้าราชการครูทุกท่าน
รายละเอียด : เวลา 13.00 น.
28 ก.ย. 60
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
ร.ร.วัดประเดิม
ครูวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 28 ก.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดประเดิม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.125/ว 291
เลขหนังสือรับ : 1043
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์
รายละเอียด :
28 ก.ย. 60
ประชุมการจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ครูไรน่าน
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ : 28 ก.ย. 60
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : ศธ 0210.8205/ว2094
เลขหนังสือรับ : 1085
ผู้รับผิดชอบ : ครูไรน่าน
รายละเอียด : เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย อาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ชั้น 3)
27 ก.ย. 60
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
วันที่ : 27 ก.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4148
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
26 ก.ย. 60
ตรวจ EBIT
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ , บุณฑริการาม
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ตรวจ EBIT
วันที่ : 26 ก.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ , บุณฑริการาม
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
25 - 27 ก.ย. 60
กิจกรรมค่ายยุวศิลป์
ร.ร.บ้านหาดงาม
ครูสมบุญ
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมค่ายยุวศิลป์
วันที่ : 25 - 27 ก.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.บ้านหาดงาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.085/272
เลขหนังสือรับ : 1028
ผู้รับผิดชอบ : ครูสมบุญ
รายละเอียด :
25 ก.ย. 60
อบรมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงแรมนิภาการ์เด็น ห้องออร์คิด
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : อบรมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วันที่ : 25 ก.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด็น ห้องออร์คิด
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4153
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
22 - 24 ก.ย. 60
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมพร, ประจวบ, เพชรบุรี, นครปฐม, กทม
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ : 22 - 24 ก.ย. 60
สถานที่ : ชุมพร, ประจวบ, เพชรบุรี, นครปฐม, กทม
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4159
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
19 ก.ย. 60
อบรมความรู้ด้านกฏหมายการสอบสวนคดี
ห้องประชุม 2 รพ.เกาะสมุย
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : อบรมความรู้ด้านกฏหมายการสอบสวนคดี
วันที่ : 19 ก.ย. 60
สถานที่ : ห้องประชุม 2 รพ.เกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0032.218/ว 6557
เลขหนังสือรับ : 989
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด : เวลา 08.00 - 16.00 น.
19 ก.ย. 60
ประชุมโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่หน่วยงานทางการศึกษา
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่หน่วยงานทางการศึกษา
วันที่ : 19 ก.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3948
เลขหนังสือรับ : 1001
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
12 ก.ย. 60
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต
ร.ร.บ้านอ่างทอง
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต
วันที่ : 12 ก.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.บ้านอ่างทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3974
เลขหนังสือรับ : 1021
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
11 ก.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันและตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
โรงแรมเคพาร์ค
ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, วรากร, ธิติยา, เตือนใจ, พงศธร, ปภานัน
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการแข่งขันและตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
วันที่ : 11 ก.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมเคพาร์ค
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3992, 4016, 4019, 402
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์, วรากร, ธิติยา, เตือนใจ, พงศธร, ปภานัน
รายละเอียด : เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
04 - 06 ก.ย. 60
ศึกษาดูงานในสถานศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
จ.สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์
ครูสมบุญ
ชื่อเรื่อง : ศึกษาดูงานในสถานศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วันที่ : 04 - 06 ก.ย. 60
สถานที่ : จ.สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์
ที่หนังสือ : ศธ 0557.07/ว292
เลขหนังสือรับ : 988
ผู้รับผิดชอบ : ครูสมบุญ
รายละเอียด :
04 ก.ย. 60
ประชุมครูศิลปะ
ร.ร.บ้านหาดงาม
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูศิลปะ
วันที่ : 04 ก.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.บ้านหาดงาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.085/266
เลขหนังสือรับ : 1008
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด : เวลา 03.00 น.
01 ก.ย. 60
การพัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักเรียนปฐมวัย
โรงแรมเคพาร์ค
ครูวรากร, ครูอาภาภรณ์, ครูปาริตา, ครูจินัญพรม ครูชนกานต์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักเรียนปฐมวัย
วันที่ : 01 ก.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมเคพาร์ค
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3653
เลขหนังสือรับ : 905
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร, ครูอาภาภรณ์, ครูปาริตา, ครูจินัญพรม ครูชนกานต์
รายละเอียด :
31 ส.ค. 60
ประชุม Big Cleaing Day "วัด สร้าง สุข" ทำดีเพื่อพ่อ
ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุม Big Cleaing Day "วัด สร้าง สุข" ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ : 31 ส.ค. 60
สถานที่ : ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0318/ว 1932
เลขหนังสือรับ : 996
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : เวลา 13.30 น.
30 ส.ค. 60
เปิดโลกอาชีพเมืองคนดี
โรงแรมบรรจงบุรี
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : เปิดโลกอาชีพเมืองคนดี
วันที่ : 30 ส.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 948
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด :
25 ส.ค. 60
ประชุมสัมมนาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา
โรงแรมเคพาร์ค
ครพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : ประชุมสัมมนาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษา
วันที่ : 25 ส.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมเคพาร์ค
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3734
เลขหนังสือรับ : 917
ผู้รับผิดชอบ : ครพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
25 ส.ค. 60
จัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงแรมเคพาร์ค
ครบรรพต, ครูวศินีย์, ครูเนาวรัตน์
ชื่อเรื่อง : จัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ : 25 ส.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมเคพาร์ค
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3735
เลขหนังสือรับ : 918
ผู้รับผิดชอบ : ครบรรพต, ครูวศินีย์, ครูเนาวรัตน์
รายละเอียด :
24 - 25 ส.ค. 60
กิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ครูกิตติศักดิ์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
วันที่ : 24 - 25 ส.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04241.20/408
เลขหนังสือรับ : 939
ผู้รับผิดชอบ : ครูกิตติศักดิ์
รายละเอียด :
23 ส.ค. 60
ประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
ร.ร.เกาะสมุย
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
วันที่ : 23 ส.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.เกาะสมุย
ที่หนังสือ : ศธ 04163.052/พิเศษ
เลขหนังสือรับ : 960
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
22 - 26 ส.ค. 60
รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ : 22 - 26 ส.ค. 60
สถานที่ : อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3652
เลขหนังสือรับ : 881
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด :
19 ส.ค. 60
การทดลองระบบทดสอบครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
ครูนิลรัตน์, ครูบัณฑิตา
ชื่อเรื่อง : การทดลองระบบทดสอบครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)
วันที่ : 19 ส.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3771
เลขหนังสือรับ : 938
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์, ครูบัณฑิตา
รายละเอียด :
18 ส.ค. 60
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560
วันที่ : 18 ส.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3705
เลขหนังสือรับ : 910
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
18 ส.ค. 60
รับทุนการศึกษา
สนามชนควายใสยอเฉวง
ครูประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง : รับทุนการศึกษา
วันที่ : 18 ส.ค. 60
สถานที่ : สนามชนควายใสยอเฉวง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 796
ผู้รับผิดชอบ : ครูประสิทธิ์
รายละเอียด : เวลา 12.30 น.
17 ส.ค. 60
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษา 2559 - 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา
ชื่อเรื่อง : โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษา 2559 - 2560
วันที่ : 17 ส.ค. 60
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3680
เลขหนังสือรับ : 893
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา
รายละเอียด :
15 - 16 ส.ค. 60
การบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎร์ธานี
ครูจันทร์ศิริ, ครูพงศธร
ชื่อเรื่อง : การบูรณาการสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
วันที่ : 15 - 16 ส.ค. 60
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 908
ผู้รับผิดชอบ : ครูจันทร์ศิริ, ครูพงศธร
รายละเอียด :
หน้า 3 / 7 (ทั้งหมด 322 รายการ)