นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
19 - 20 ก.ค. 62
พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
นายนพนรินทร์
ชื่อเรื่อง : พัฒนาทักษะเอาตัวรอด ในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติ และภัยต่างๆ
วันที่ : 19 - 20 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง)
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2053
เลขหนังสือรับ : บท 626
ผู้รับผิดชอบ : นายนพนรินทร์
รายละเอียด :
31 ก.ค. 62
ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.พรทิพย์ เผ่า, นายสมบุญ, น.ส.ปภานัน
ชื่อเรื่อง : ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและ ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ : 31 ก.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2114
เลขหนังสือรับ : บค 635
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.พรทิพย์ เผ่า, นายสมบุญ, น.ส.ปภานัน
รายละเอียด :
28 - 29 ต.ค. 62
กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะ ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา
วันที่ : 28 - 29 ต.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : อว 8393(30)/2/584
เลขหนังสือรับ : วก 439
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
27 มิ.ย. 61
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 27 มิ.ย. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/233
เลขหนังสือรับ : วก 609
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
23 - 25 มิ.ย. 61
พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน
ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน
วันที่ : 23 - 25 มิ.ย. 61
สถานที่ : ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2147
เลขหนังสือรับ : บค 579
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
20 มิ.ย. 61
ประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ครูทุกท่าน
ชื่อเรื่อง : ประชุมทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ : 20 มิ.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2094
เลขหนังสือรับ : บท 562
ผู้รับผิดชอบ : ครูทุกท่าน
รายละเอียด :
19 มิ.ย. 61
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ครูนิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูผู้รับผิดชอบ ฝ่ายขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์
วันที่ : 19 มิ.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมปะการัง เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว
เลขหนังสือรับ : 552
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์
รายละเอียด :
05 มิ.ย. 61
นำวงโยทวาธิตเดินขบวน
โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์สปา
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : นำวงโยทวาธิตเดินขบวน
วันที่ : 05 มิ.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์สปา
ที่หนังสือ : บค 019/2561
เลขหนังสือรับ : บท 503
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
03 - 05 มิ.ย. 61
การคัดกรองนักเรียน ทางการศึกษาพิเศษ
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ครูจารุวรรณ
ชื่อเรื่อง : การคัดกรองนักเรียน ทางการศึกษาพิเศษ
วันที่ : 03 - 05 มิ.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1790
เลขหนังสือรับ : บท 462
ผู้รับผิดชอบ : ครูจารุวรรณ
รายละเอียด :
30 พ.ค. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 30 พ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1791
เลขหนังสือรับ : บค 461
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
26 - 28 พ.ค. 61
การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
ร.ร.บ้านโพหวาย
ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
ชื่อเรื่อง : การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
วันที่ : 26 - 28 พ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.บ้านโพหวาย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1417
เลขหนังสือรับ : วก 355
ผู้รับผิดชอบ : ครูดวงทิพย์, พรทิพย์ รักนุ้ย, ครูเตือนใจ
รายละเอียด :
25 พ.ค. 61
การตรวจสอบหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดแจ้ง
ผอ.วณิชชา, ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบหลักสูตร สถานศึกษาระดับปฐมวัย
วันที่ : 25 พ.ค. 61
สถานที่ : โรงเรียนวัดแจ้ง
ที่หนังสือ : ศธ 04163.107/098
เลขหนังสือรับ : วก 454
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูวรากร
รายละเอียด :
24 - 25 พ.ค. 61
พัฒนาความฉลาดทาง สติปัญญาและความ ฉลาดทางอารมณ์
ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : พัฒนาความฉลาดทาง สติปัญญาและความ ฉลาดทางอารมณ์
วันที่ : 24 - 25 พ.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.เกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0032.218/ว 1930
เลขหนังสือรับ : บท 386
ผู้รับผิดชอบ : ครูเตือนใจ, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
19 - 21 พ.ค. 61
การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
ร.ร.บ้านโพหวาย
ครูวราภรณ์, ธิติยา, จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : การอบรมครูด้วยระบบ ทางไกล STEM
วันที่ : 19 - 21 พ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.บ้านโพหวาย
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1417
เลขหนังสือรับ : วก 355
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์, ธิติยา, จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
18 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาจัดสรรเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
วันที่ : 18 พ.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163
เลขหนังสือรับ : บค 203
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
07 - 09 พ.ค. 61
การพัฒนากิจกรรมสร้าง เสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครูกัลยา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมสร้าง เสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ : 07 - 09 พ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่หนังสือ : สธ 1005/03/1364
เลขหนังสือรับ : 192
ผู้รับผิดชอบ : ครูกัลยา
รายละเอียด :
25 เม.ย. 61
การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการ ศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีว ศึกษาและอุดมศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการ ศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีว ศึกษาและอุดมศึกษา
วันที่ : 25 เม.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1356
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
25 เม.ย. 61
การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : การจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
วันที่ : 25 เม.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1356
เลขหนังสือรับ : 344
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
07 - 08 เม.ย. 61
การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ครูธิติยา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันที่ : 07 - 08 เม.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1143
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูกัณย์ลภัส, ครูธิติยา
รายละเอียด :
29 - 30 มี.ค. 61
การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและการนำ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและการนำ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
วันที่ : 29 - 30 มี.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/908
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
รายละเอียด :
24 มี.ค. 61
การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศษสตร์เทคโนโลยี
ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี
ครูธิติยา
ชื่อเรื่อง : การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศษสตร์เทคโนโลยี
วันที่ : 24 มี.ค. 61
สถานที่ : ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1008
เลขหนังสือรับ : 276
ผู้รับผิดชอบ : ครูธิติยา
รายละเอียด :
23 มี.ค. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติ การผู้บริหารหรือครู ผู้รับผิดชอบโครงการ อาหารกลางวันของ นักเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษา
สพป.สฎ.1
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติ การผู้บริหารหรือครู ผู้รับผิดชอบโครงการ อาหารกลางวันของ นักเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษา
วันที่ : 23 มี.ค. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/574
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
20 - 21 มี.ค. 61
พัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือ และปรับพฤติกรรมเด็ก ด้วยโปรแกรม SAFE B-MOD
โรงแรมนิภาการ์เด้น
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : พัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือ และปรับพฤติกรรมเด็ก ด้วยโปรแกรม SAFE B-MOD
วันที่ : 20 - 21 มี.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมนิภาการ์เด้น
ที่หนังสือ : ศธ 04163/872
เลขหนังสือรับ : 240
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
10 - 11 มี.ค. 61
ดีเจเสียงใสต้านภัยยาเสพติด
โรงแรมราาชพฤกษ์สมุย รีสอร์ท
ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
ชื่อเรื่อง : ดีเจเสียงใสต้านภัยยาเสพติด
วันที่ : 10 - 11 มี.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมราาชพฤกษ์สมุย รีสอร์ท
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 203
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ รักนุ้ย
รายละเอียด :
09 มี.ค. 61
การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สพป.สฎ.1
ครูอาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
วันที่ : 09 มี.ค. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/744
เลขหนังสือรับ : 226
ผู้รับผิดชอบ : ครูอาภาภรณ์
รายละเอียด :
19 ก.พ. 61
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 19 ก.พ. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/560
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
09 ก.พ. 61
ขอเชิญเข้าชมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ครูนิลรัตน์, ธิติยา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าชมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์
วันที่ : 09 ก.พ. 61
สถานที่ : ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : วท 5503/ว 1450
เลขหนังสือรับ : 12
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์, ธิติยา
รายละเอียด :
07 ก.พ. 61
เปิดรั้วทะเลทอง (OPEN HOUSE 2018)
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ครูวราภรณ์, จันทร์ศิริ, ภาวิณี
ชื่อเรื่อง : เปิดรั้วทะเลทอง (OPEN HOUSE 2018)
วันที่ : 07 ก.พ. 61
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04241.020/ว 056
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ครูวราภรณ์, จันทร์ศิริ, ภาวิณี
รายละเอียด :
31 ม.ค. 61
กรรมการการประกวด โครงการอาเซียนร่วมใจ
ศพด.ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์
ครูบรรพต
ชื่อเรื่อง : กรรมการการประกวด โครงการอาเซียนร่วมใจ
วันที่ : 31 ม.ค. 61
สถานที่ : ศพด.ประภาตธรรมคุณ เทศบาล 4 วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 106
ผู้รับผิดชอบ : ครูบรรพต
รายละเอียด :
29 ม.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียน วัดภูเขาทอง
ห้องสมุด ร.ร.วัดประเดิม
ครูอัญชนา, บรรพต, โกวิท, นันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียน วัดภูเขาทอง
วันที่ : 29 ม.ค. 61
สถานที่ : ห้องสมุด ร.ร.วัดประเดิม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.125/020
เลขหนังสือรับ : 105
ผู้รับผิดชอบ : ครูอัญชนา, บรรพต, โกวิท, นันทวิทย์
รายละเอียด :
25 ม.ค. 61
การประชุมชี้แจง คณะกรรมการระดับ สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจง คณะกรรมการระดับ สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ : 25 ม.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/258
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา, ครูวราภรณ์
รายละเอียด :
19 ม.ค. 61
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference การบริหารเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
สพป.สฎ.1
ครูพงศธร
ชื่อเรื่อง : ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference การบริหารเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
วันที่ : 19 ม.ค. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/168
เลขหนังสือรับ : 70
ผู้รับผิดชอบ : ครูพงศธร
รายละเอียด :
19 ม.ค. 61
ประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการ รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
ร.ร.
ครู..........
ชื่อเรื่อง : ประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการ รับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ : 19 ม.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.
ที่หนังสือ : ศธ 04163/123
เลขหนังสือรับ : 65
ผู้รับผิดชอบ : ครู..........
รายละเอียด :
09 ม.ค. 61
ผอ.เขต พบปะข้าราชการครู อ.เกาะสมุย
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ข้าราชการครูทุกคน
ชื่อเรื่อง : ผอ.เขต พบปะข้าราชการครู อ.เกาะสมุย
วันที่ : 09 ม.ค. 61
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/520
เลขหนังสือรับ : 1285
ผู้รับผิดชอบ : ข้าราชการครูทุกคน
รายละเอียด :
05 ม.ค. 61
ประชุมงานวันครู
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมงานวันครู
วันที่ : 05 ม.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/04
เลขหนังสือรับ : 16
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
04 ม.ค. 61
ประชุมครูพละ
ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูพละ
วันที่ : 04 ม.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.124/385
เลขหนังสือรับ : 1362
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด :
29 ธ.ค. 60
ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
วันที่ : 29 ธ.ค. 60
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5330
เลขหนังสือรับ : 1353
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
27 ธ.ค. 60
ประชุมจับฉลากแบ่ง สายแต่ละประเภทกีฬา
พรุหน้าเมือง
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับฉลากแบ่ง สายแต่ละประเภทกีฬา
วันที่ : 27 ธ.ค. 60
สถานที่ : พรุหน้าเมือง
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3741
เลขหนังสือรับ : 1356
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
23 ธ.ค. 60
การสอนภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการทักษะ เพื่อยกระดับ O-NET
โรงแรมวังใต้
ครูณัฐฐิพันธุ์, ภาวิณี
ชื่อเรื่อง : การสอนภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการทักษะ เพื่อยกระดับ O-NET
วันที่ : 23 ธ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5197
เลขหนังสือรับ : 1317
ผู้รับผิดชอบ : ครูณัฐฐิพันธุ์, ภาวิณี
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (คอมพิวเตอร์)
โรงแรมไดมอนด์
ครูพงศธร
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (คอมพิวเตอร์)
วันที่ : 18 ธ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5199
เลขหนังสือรับ : 1318
ผู้รับผิดชอบ : ครูพงศธร
รายละเอียด :
16 ธ.ค. 60
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ
โรงแรมบรรจงบุรี
ครูภาวิณี, ครูพรทิพย์ เผ่า, ครูกัลยา, ครูณัฐฐิพันธุ์, ครูนันทิชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ
วันที่ : 16 ธ.ค. 60
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : พว.094 อ./2560
เลขหนังสือรับ : 1218
ผู้รับผิดชอบ : ครูภาวิณี, ครูพรทิพย์ เผ่า, ครูกัลยา, ครูณัฐฐิพันธุ์, ครูนันทิชา
รายละเอียด :
15 ธ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
ครูบัณฑิตา, กัลยา, นิลรัตน์
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมฯ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
วันที่ : 15 ธ.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5196
เลขหนังสือรับ : 1316
ผู้รับผิดชอบ : ครูบัณฑิตา, กัลยา, นิลรัตน์
รายละเอียด :
14 ธ.ค. 60
ประชุมงานวันครู
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมงานวันครู
วันที่ : 14 ธ.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/509
เลขหนังสือรับ : 1307
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
14 - 21 ธ.ค. 60
คณะกรรมการจัด การสถานที่
กองบิน 7
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการจัด การสถานที่
วันที่ : 14 - 21 ธ.ค. 60
สถานที่ : กองบิน 7
ที่หนังสือ : ศธ 04163/5118
เลขหนังสือรับ : 1309
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด :
14 ธ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนกรรมการ ตัดสินกิจกรรมกีฬาสี
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ครูโกวิท
ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนกรรมการ ตัดสินกิจกรรมกีฬาสี
วันที่ : 14 ธ.ค. 60
สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 1306
ผู้รับผิดชอบ : ครูโกวิท
รายละเอียด :
01 - 04 ธ.ค. 60
ชุมนุมลูกเสือสังฆ มณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม
ครูวรากร
ชื่อเรื่อง : ชุมนุมลูกเสือสังฆ มณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
วันที่ : 01 - 04 ธ.ค. 60
สถานที่ : ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : 1270
ผู้รับผิดชอบ : ครูวรากร
รายละเอียด :
28 พ.ย. 60
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 28 พ.ย. 60
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4850
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
27 พ.ย. 60
ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ O-NET
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ O-NET
วันที่ : 27 พ.ย. 60
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4753
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด : เวลา 13.00-16.30 น.
25 - 27 พ.ย. 60
การอบรมตัดต่อวีดีโอ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การอบรมตัดต่อวีดีโอ
วันที่ : 25 - 27 พ.ย. 60
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
23 พ.ย. 60
ประชุมจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
สพป.สฎ.1
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
วันที่ : 23 พ.ย. 60
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4875
เลขหนังสือรับ : 1249
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
17 พ.ย. 60
สรรหาสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ร.ร.บ้านบ่อผุด
สมาชิกสหกรณ์
ชื่อเรื่อง : สรรหาสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
วันที่ : 17 พ.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.บ้านบ่อผุด
ที่หนังสือ : สอ.สฏ. 132/2561
เลขหนังสือรับ : 1149
ผู้รับผิดชอบ : สมาชิกสหกรณ์
รายละเอียด :
14 พ.ย. 60
ประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เกาะสมุย
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ผอ.วณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.เกาะสมุย
วันที่ : 14 พ.ย. 60
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : 12/2560
เลขหนังสือรับ : 1221
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.วณิชชา
รายละเอียด :
13 พ.ย. 60
รับทุนการศึกษา มูลนิธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ
วัดศรีทวีป (วัดใหม่)
ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูอัญชนา
ชื่อเรื่อง : รับทุนการศึกษา มูลนิธิพระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ
วันที่ : 13 พ.ย. 60
สถานที่ : วัดศรีทวีป (วัดใหม่)
ที่หนังสือ : ศธ 04163.054/ว 329
เลขหนังสือรับ : 1197
ผู้รับผิดชอบ : ครูพรทิพย์ เผ่าจินดา, ครูอัญชนา
รายละเอียด :
หน้า 3 / 8 (ทั้งหมด 354 รายการ)