นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
03 ก.ค. 62
ร่วมการจัดกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน
สถานีรายงานสมุย
น.ส.กัลยา
ชื่อเรื่อง : ร่วมการจัดกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน
วันที่ : 03 ก.ค. 62
สถานที่ : สถานีรายงานสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52505/ว1685
เลขหนังสือรับ : บท 600
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา
รายละเอียด :
26 มิ.ย. 62
ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์การแข่งขัน กีฬาสี ประจำปี 2562
วันที่ : 26 มิ.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บท 446
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
21 มิ.ย. 62
ประชุมโครงการ To Be Number One
เทศบาลนครเกาะสมุย
น.ส.พรทิพย์ เผ่า, น.ส.ภิรดาพร
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการ To Be Number One
วันที่ : 21 มิ.ย. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52507/ว 1630
เลขหนังสือรับ : บท 538
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์ เผ่า, น.ส.ภิรดาพร
รายละเอียด :
18 - 20 มิ.ย. 62
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
วัดพัฒนาราม
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
วันที่ : 18 - 20 มิ.ย. 62
สถานที่ : วัดพัฒนาราม
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1725
เลขหนังสือรับ : บท 507
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
17 มิ.ย. 62
การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานใหหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานใหหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 17 มิ.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1874
เลขหนังสือรับ : บค 530
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
14 มิ.ย. 62
ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศของ สพป.สฎ.๑ ฐานข้อมูล Big data
ร้านเรือนไทยในบาง
นางวณิชชา, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศของ สพป.สฎ.๑ ฐานข้อมูล Big data
วันที่ : 14 มิ.ย. 62
สถานที่ : ร้านเรือนไทยในบาง
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1828
เลขหนังสือรับ : บท 534
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
13 มิ.ย. 62
ประชุมทุนการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษา อำเภอเกาะสมุย
มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมทุนการศึกษา มูลนิธิกองทุนการศึกษา อำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 13 มิ.ย. 62
สถานที่ : มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : 2/2562
เลขหนังสือรับ : กง 533
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
10 มิ.ย. 62
ทุนการศึกษา มูลนิธิประภาตธรรมคุณ
วัดสว่างอารมณ์
น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : ทุนการศึกษา มูลนิธิประภาตธรรมคุณ
วันที่ : 10 มิ.ย. 62
สถานที่ : วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
06 - 07 มิ.ย. 62
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะทางโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.อาภาภรณ์
ชื่อเรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะทางโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ : 06 - 07 มิ.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1576
เลขหนังสือรับ : วก 448
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อาภาภรณ์
รายละเอียด :
06 มิ.ย. 62
การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่
วันที่ : 06 มิ.ย. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1703
เลขหนังสือรับ : วก 491
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
05 มิ.ย. 62
อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
โรงเรียนวัดภูเขาทอง
นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
ชื่อเรื่อง : อบรมความรู้ด้านยาเสพติด ในโรงเรียน
วันที่ : 05 มิ.ย. 62
สถานที่ : โรงเรียนวัดภูเขาทอง
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท, น.ส.พรทิพย์ เผ่า
รายละเอียด :
05 มิ.ย. 62
ประชุมเครือข่ายสมุย 2
รร.วัดสว่างอารมณ์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่ายสมุย 2
วันที่ : 05 มิ.ย. 62
สถานที่ : รร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/238
เลขหนังสือรับ : วก 499
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
29 พ.ค. 62
ประชุมชี้แจงการจัด การแข่งขันกรีฑา อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2562
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมชี้แจงการจัด การแข่งขันกรีฑา อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2562
วันที่ : 29 พ.ค. 62
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 1356
เลขหนังสือรับ : บท 441
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
28 - 29 พ.ค. 62
ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมวิชาการการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียน รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562
วันที่ : 28 - 29 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
ที่หนังสือ : สธ 0923.04/ว 1698
เลขหนังสือรับ : บท 240
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
28 พ.ค. 62
ประชุมโครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ : 28 พ.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1580
เลขหนังสือรับ : บค 450
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
25 - 26 พ.ค. 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
วันที่ : 25 - 26 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1539
เลขหนังสือรับ : บค 427
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางวราภรณ์
รายละเอียด :
19 - 20 พ.ค. 62
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.จันทร์ศิริ, นายพงศธร
ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
วันที่ : 19 - 20 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1503
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จันทร์ศิริ, นายพงศธร
รายละเอียด :
17 - 18 พ.ค. 62
ประชุมพัฒนาทักษะสมอง ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function EF)
โรงแรมเคพาร์ค
นางวิรัญดา
ชื่อเรื่อง : ประชุมพัฒนาทักษะสมอง ส่วนหน้าเด็กปฐมวัย (Executive Function EF)
วันที่ : 17 - 18 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมเคพาร์ค
ที่หนังสือ : ศธ 02122/1620
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวิรัญดา
รายละเอียด :
13 - 14 พ.ค. 62
ประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพ
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : ประชุมพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม อย่างมีคุณภาพ
วันที่ : 13 - 14 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1313
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
07 - 08 พ.ค. 62
ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 07 - 08 พ.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/1354
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
19 เม.ย. 62
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.อธิดา, น.ส.ภิรดาพร
ชื่อเรื่อง : การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
วันที่ : 19 เม.ย. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/925
เลขหนังสือรับ : วก 270
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อธิดา, น.ส.ภิรดาพร
รายละเอียด :
25 มี.ค. 62
การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางภาวิณี, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
วันที่ : 25 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/855
เลขหนังสือรับ : วก 257
ผู้รับผิดชอบ : นางภาวิณี, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
08 มี.ค. 62
โครงการกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อสร้าง ความสมานฉันท์ในสังคม
ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : โครงการกระบวนการ ยุติธรรมเพื่อสร้าง ความสมานฉันท์ในสังคม
วันที่ : 08 มี.ค. 62
สถานที่ : ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
ที่หนังสือ : ยธ 06083/ว 6
เลขหนังสือรับ : บท 205
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
04 - 06 มี.ค. 62
ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมโครงการโรงเรียน คุณภาพประจำตำบล
วันที่ : 04 - 06 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/667
เลขหนังสือรับ : บท 211
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
03 - 09 มี.ค. 62
ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
ม.สงขลาฯ
นางณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
วันที่ : 03 - 09 มี.ค. 62
สถานที่ : ม.สงขลาฯ
ที่หนังสือ : สทศ.0001/ว 36
เลขหนังสือรับ : บค 104
ผู้รับผิดชอบ : นางณิชกานต์
รายละเอียด :
02 มี.ค. 62
ประชุมผู้บริหาร
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหาร
วันที่ : 02 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/668
เลขหนังสือรับ : บค210
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : มหกรรมสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภาคใต้ ปี 2562 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
วันที่ : 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/582
เลขหนังสือรับ : บท 186
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
26 ก.พ. 62
การประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.วรากร
ชื่อเรื่อง : การประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ : 26 ก.พ. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/585
เลขหนังสือรับ : วก 188
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วรากร
รายละเอียด :
23 ก.พ. 62
โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : โครงการขยายพันธุ์หม้อข้าว หม้อแกงลิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ
วันที่ : 23 ก.พ. 62
สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 04163/214
เลขหนังสือรับ : วก 78
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
21 ก.พ. 62
งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
รร.ทีปราษฎร์พิทยา
น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
ชื่อเรื่อง : งานเปิดบ้านสู่ชุมชน Open House รร.ทีปราษฎร์พิทยา
วันที่ : 21 ก.พ. 62
สถานที่ : รร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : ศธ 04241.20 075
เลขหนังสือรับ : วก 166
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วศิณีย์, นายสมบุญ
รายละเอียด :
20 - 24 ก.พ. 62
โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 20 - 24 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.
ที่หนังสือ : ศธ 04163/458
เลขหนังสือรับ : บค 147
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
13 ก.พ. 62
โครงการ Network Solution For School
.......
นางวณิชชา, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการ Network Solution For School
วันที่ : 13 ก.พ. 62
สถานที่ : .......
ที่หนังสือ : ทีโอที บภก.2.2(สม)./80
เลขหนังสือรับ : บท 80
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
13 ก.พ. 62
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
วัดพัฒนาราม
นางนิลรัตน์, น.ส.พิทยา
ชื่อเรื่อง : โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
วันที่ : 13 ก.พ. 62
สถานที่ : วัดพัฒนาราม
ที่หนังสือ : สฎ 0031 ว15
เลขหนังสือรับ : บท 57
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์, น.ส.พิทยา
รายละเอียด :
12 - 13 ก.พ. 62
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.กัลยา, น.ส.อารีวรรณ
ชื่อเรื่อง : โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
วันที่ : 12 - 13 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/438
เลขหนังสือรับ : บท 144
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.กัลยา, น.ส.อารีวรรณ
รายละเอียด :
12 - 13 ก.พ. 62
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์ รัก, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
วันที่ : 12 - 13 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/438
เลขหนังสือรับ : บท 144
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์ รัก, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
09 ก.พ. 62
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 09 ก.พ. 62
สถานที่ : รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 02122/495
เลขหนังสือรับ : บค 151
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
08 ก.พ. 62
การควบคุมป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและ โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
โรงแรมวังใต้
น.ส.ปาริตา
ชื่อเรื่อง : การควบคุมป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและ โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
วันที่ : 08 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : ศธ 04163/272
เลขหนังสือรับ : บท 92
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ปาริตา
รายละเอียด :
05 ก.พ. 62
ประชุมจำทำร่างคณะกรรมการ NT RT
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมจำทำร่างคณะกรรมการ NT RT
วันที่ : 05 ก.พ. 62
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/037
เลขหนังสือรับ : วก 118
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
31 ม.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.สฎ.1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.สฎ.1
วันที่ : 31 ม.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/308
เลขหนังสือรับ : บค 108
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
25 ม.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การจัดสอบ O-NET
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การจัดสอบ O-NET
วันที่ : 25 ม.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/196
เลขหนังสือรับ : วก 71
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
รายละเอียด :
25 ม.ค. 62
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขันประกวดหนูน้อยอาเซียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดเล่านิทาน
ศพด.ประภาตธรรมคุณ ท.4 วัดสว่างอารมณ์
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขันประกวดหนูน้อยอาเซียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดเล่านิทาน
วันที่ : 25 ม.ค. 62
สถานที่ : ศพด.ประภาตธรรมคุณ ท.4 วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บค 70
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
14 ม.ค. 62
การประชุมชี้แจงการบริหาร การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจงการบริหาร การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันที่ : 14 ม.ค. 62
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/41
เลขหนังสือรับ : วก 18
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
12 ม.ค. 62
ร่วมส่งชุดการแสดง วันเด็กแห่งชาติ
ลานจอดรถหน้าทอน
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ร่วมส่งชุดการแสดง วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ : 12 ม.ค. 62
สถานที่ : ลานจอดรถหน้าทอน
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3475
เลขหนังสือรับ : บท 1209
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
11 ม.ค. 62
ประชุมจัดงานวันครู
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมจัดงานวันครู
วันที่ : 11 ม.ค. 62
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : 01/2562
เลขหนังสือรับ : บท 30
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
03 ม.ค. 62
ประชุมครูนาฏศิลป์ งานวันครู
ร.ร.วัดบุณฑริการาม
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูนาฏศิลป์ งานวันครู
วันที่ : 03 ม.ค. 62
สถานที่ : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.124/001
เลขหนังสือรับ : บท 1
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
27 - 28 ธ.ค. 61
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
วันที่ : 27 - 28 ธ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4619
เลขหนังสือรับ : บท 1262
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
25 ธ.ค. 61
ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
นางอัญชนา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
วันที่ : 25 ธ.ค. 61
สถานที่ : มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บท 1261
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา
รายละเอียด :
21 - 24 ธ.ค. 61
มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
นางณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
วันที่ : 21 - 24 ธ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
ที่หนังสือ : สทศ.0001/ว 366
เลขหนังสือรับ : บค 1148
ผู้รับผิดชอบ : นางณิชกานต์
รายละเอียด :
21 ธ.ค. 61
ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
วันที่ : 21 ธ.ค. 61
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว3658
เลขหนังสือรับ : บท 1250
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 61
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ร.ร.วัดบุณฑริการาม
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 18 ธ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.124/334
เลขหนังสือรับ : บค 1211
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
หน้า 3 / 9 (ทั้งหมด 448 รายการ)