นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
13 ก.พ. 62
โครงการ Network Solution For School
.......
นางวณิชชา, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : โครงการ Network Solution For School
วันที่ : 13 ก.พ. 62
สถานที่ : .......
ที่หนังสือ : ทีโอที บภก.2.2(สม)./80
เลขหนังสือรับ : บท 80
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
13 ก.พ. 62
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
วัดพัฒนาราม
นางนิลรัตน์, น.ส.พิทยา
ชื่อเรื่อง : โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนอง สรภัญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562
วันที่ : 13 ก.พ. 62
สถานที่ : วัดพัฒนาราม
ที่หนังสือ : สฎ 0031 ว15
เลขหนังสือรับ : บท 57
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์, น.ส.พิทยา
รายละเอียด :
12 - 13 ก.พ. 62
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.กัลยา, น.ส.อารีวรรณ
ชื่อเรื่อง : โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
วันที่ : 12 - 13 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/438
เลขหนังสือรับ : บท 144
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ, น.ส.กัลยา, น.ส.อารีวรรณ
รายละเอียด :
12 - 13 ก.พ. 62
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์ รัก, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
วันที่ : 12 - 13 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/438
เลขหนังสือรับ : บท 144
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา, น.ส.พรทิพย์ รัก, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
09 ก.พ. 62
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ : 09 ก.พ. 62
สถานที่ : รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
ที่หนังสือ : ศธ 02122/495
เลขหนังสือรับ : บค 151
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
08 ก.พ. 62
การควบคุมป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและ โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
โรงแรมวังใต้
น.ส.ปาริตา
ชื่อเรื่อง : การควบคุมป้องกันโรค ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและ โรคติดต่อที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน
วันที่ : 08 ก.พ. 62
สถานที่ : โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : ศธ 04163/272
เลขหนังสือรับ : บท 92
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ปาริตา
รายละเอียด :
05 ก.พ. 62
ประชุมจำทำร่างคณะกรรมการ NT RT
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมจำทำร่างคณะกรรมการ NT RT
วันที่ : 05 ก.พ. 62
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/037
เลขหนังสือรับ : วก 118
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
31 ม.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.สฎ.1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.สฎ.1
วันที่ : 31 ม.ค. 62
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/308
เลขหนังสือรับ : บค 108
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
25 ม.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การจัดสอบ O-NET
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การจัดสอบ O-NET
วันที่ : 25 ม.ค. 62
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/196
เลขหนังสือรับ : วก 71
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางวราภรณ์, น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
รายละเอียด :
25 ม.ค. 62
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขันประกวดหนูน้อยอาเซียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดเล่านิทาน
ศพด.ประภาตธรรมคุณ ท.4 วัดสว่างอารมณ์
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขันประกวดหนูน้อยอาเซียน, ประกวดร้องเพลง, ประกวดเล่านิทาน
วันที่ : 25 ม.ค. 62
สถานที่ : ศพด.ประภาตธรรมคุณ ท.4 วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บค 70
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
14 ม.ค. 62
การประชุมชี้แจงการบริหาร การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การประชุมชี้แจงการบริหาร การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันที่ : 14 ม.ค. 62
สถานที่ : ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/41
เลขหนังสือรับ : วก 18
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
12 ม.ค. 62
ร่วมส่งชุดการแสดง วันเด็กแห่งชาติ
ลานจอดรถหน้าทอน
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ร่วมส่งชุดการแสดง วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ : 12 ม.ค. 62
สถานที่ : ลานจอดรถหน้าทอน
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3475
เลขหนังสือรับ : บท 1209
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
11 ม.ค. 62
ประชุมจัดงานวันครู
ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมจัดงานวันครู
วันที่ : 11 ม.ค. 62
สถานที่ : ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
ที่หนังสือ : 01/2562
เลขหนังสือรับ : บท 30
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
03 ม.ค. 62
ประชุมครูนาฏศิลป์ งานวันครู
ร.ร.วัดบุณฑริการาม
นายบรรพต
ชื่อเรื่อง : ประชุมครูนาฏศิลป์ งานวันครู
วันที่ : 03 ม.ค. 62
สถานที่ : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.124/001
เลขหนังสือรับ : บท 1
ผู้รับผิดชอบ : นายบรรพต
รายละเอียด :
27 - 28 ธ.ค. 61
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11
วันที่ : 27 - 28 ธ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4619
เลขหนังสือรับ : บท 1262
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
25 ธ.ค. 61
ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
นางอัญชนา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดหา ทุนการศึกษา
วันที่ : 25 ธ.ค. 61
สถานที่ : มูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บท 1261
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา
รายละเอียด :
21 - 24 ธ.ค. 61
มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
นางณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : มาตรฐานการตรวจข้อสอบ อัตนัยสำหรับครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
วันที่ : 21 - 24 ธ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
ที่หนังสือ : สทศ.0001/ว 366
เลขหนังสือรับ : บค 1148
ผู้รับผิดชอบ : นางณิชกานต์
รายละเอียด :
21 ธ.ค. 61
ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬา
วันที่ : 21 ธ.ค. 61
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว3658
เลขหนังสือรับ : บท 1250
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
18 ธ.ค. 61
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ร.ร.วัดบุณฑริการาม
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
วันที่ : 18 ธ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดบุณฑริการาม
ที่หนังสือ : ศธ 04163.124/334
เลขหนังสือรับ : บค 1211
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
13 ธ.ค. 61
คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ
ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
นางวราภรณ์
ชื่อเรื่อง : คณะกรรมการประเมินเพื่อ ให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ
วันที่ : 13 ธ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดนาราเจริญสุข
ที่หนังสือ : ศธ 04163.118/235
เลขหนังสือรับ : บค 1203
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์
รายละเอียด :
12 ธ.ค. 61
ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมเครือข่ายสมุย 2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันที่ : 12 ธ.ค. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
ที่หนังสือ : ศธ 04163.141/450
เลขหนังสือรับ : บท 1215
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
07 ธ.ค. 61
ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน
วันที่ : 07 ธ.ค. 61
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4306
เลขหนังสือรับ : บค 1197
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
06 ธ.ค. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 06 ธ.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/4318
เลขหนังสือรับ : บค 1201
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
03 ธ.ค. 61
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
เทศบาลนครเกาะสมุย
น.ส.พรทิพย์ เผ่า
ชื่อเรื่อง : ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
วันที่ : 03 ธ.ค. 61
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52501.3/ว 3374
เลขหนังสือรับ : บค 1147
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์ เผ่า
รายละเอียด :
29 - 30 พ.ย. 61
ประชุมการจัดจ้าง และการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร เรียน
โรงแรมแก้วสมุย
นางวณิชชา, น.ส.ธิติยา, น.ส.จารุวรรณ
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดจ้าง และการควบคุม งานก่อสร้างอาคาร เรียน
วันที่ : 29 - 30 พ.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมแก้วสมุย
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ธิติยา, น.ส.จารุวรรณ
รายละเอียด :
23 พ.ย. 61
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
เทศบาลนครเกาะสมุย
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครเกาะสมุยคัพ
วันที่ : 23 พ.ย. 61
สถานที่ : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52506/ว 3245
เลขหนังสือรับ : บท 1090
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
19 พ.ย. 61
ประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายโกวิท
ชื่อเรื่อง : ประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
วันที่ : 19 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายโกวิท
รายละเอียด :
15 พ.ย. 61
การจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรง คุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สพป.สฎ.1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรง คุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ : 15 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3822
เลขหนังสือรับ : บค 1058
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
15 พ.ย. 61
ประชุมมูลนิธิกองทุนการ ศึกษาอำเภอเกาะสมุย
มูลนิธิกองทุนฯ
นางอัญชนา
ชื่อเรื่อง : ประชุมมูลนิธิกองทุนการ ศึกษาอำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 15 พ.ย. 61
สถานที่ : มูลนิธิกองทุนฯ
ที่หนังสือ :
เลขหนังสือรับ : บท 1083
ผู้รับผิดชอบ : นางอัญชนา
รายละเอียด :
14 พ.ย. 61
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหา และเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดหา และเบิกจ่ายเช่าอินเทอร์เน็ต
วันที่ : 14 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3976
เลขหนังสือรับ : บท 1092
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
09 พ.ย. 61
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการ ค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถม ศึกษา
สพป.สฎ.1
น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์รายการ ค่าครุภัณฑ์ระดับก่อนประถม ศึกษา
วันที่ : 09 พ.ย. 61
สถานที่ : สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3834
เลขหนังสือรับ : กง 1061
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
08 - 12 ต.ค. 61
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
โรงแรมบรรจงบุรี
น.ส.จันทร์ศิริ
ชื่อเรื่อง : ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจดทัลชุมชน
วันที่ : 08 - 12 ต.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมบรรจงบุรี
ที่หนังสือ : สฎ 0013/ว 465
เลขหนังสือรับ : บค 918
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จันทร์ศิริ
รายละเอียด :
05 ต.ค. 61
การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ School Mapping ระดับจังหวัด
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.จันทร์ศิริ, นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ School Mapping ระดับจังหวัด
วันที่ : 05 ต.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 02122/3452
เลขหนังสือรับ : บท 922
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.จันทร์ศิริ, นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
28 ก.ย. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ : 28 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3260
เลขหนังสือรับ : บค 900
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
20 - 21 ก.ย. 61
เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านการอ่านและ การเขียนภาษาไทย
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
ชื่อเรื่อง : เทคนิคการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านการอ่านและ การเขียนภาษาไทย
วันที่ : 20 - 21 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3282
เลขหนังสือรับ : วก 906
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เจ๊ะหม๊ะ
รายละเอียด :
17 ก.ย. 61
ประชุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอเกาะสมุย
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : ประชุมความปลอดภัย ทางถนนอำเภอเกาะสมุย
วันที่ : 17 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 0021.1/ว 332
เลขหนังสือรับ : บท 903
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.กัลยา, น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
16 - 17 ก.ย. 61
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
ชื่อเรื่อง : ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่
วันที่ : 16 - 17 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3193
เลขหนังสือรับ : วก 888
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, น.ส.ดวงทิพย์
รายละเอียด :
14 ก.ย. 61
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินใหม่ (คณะทำงาน)
วันที่ : 14 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมศึกษานิเทศก์
ที่หนังสือ : ศธ 04163/3194
เลขหนังสือรับ : วก 887
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
12 ก.ย. 61
ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมการจัดงาน Samui Festival 2018
วันที่ : 12 ก.ย. 61
สถานที่ : ห้องประชุมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 3
ที่หนังสือ : สฎ 0318/1927
เลขหนังสือรับ : บท 875
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
12 ก.ย. 61
ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผล การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
ร.ร.วัดแจ้ง
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมตรวจสอบผล การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอเกาะพงัน
วันที่ : 12 ก.ย. 61
สถานที่ : ร.ร.วัดแจ้ง
ที่หนังสือ : ศธ 04163.132/296
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
10 ก.ย. 61
การนำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
น.ส.อาภาภรณ์, น.ส.ปาริตา
ชื่อเรื่อง : การนำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ : 10 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2987
เลขหนังสือรับ : วก 835
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อาภาภรณ์, น.ส.ปาริตา
รายละเอียด :
05 - 07 ก.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
โรงแรมเอเชีย ชะอำ
นายนันทวิทย์
ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เยาวชน รักษ์พงไพร
วันที่ : 05 - 07 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมเอเชีย ชะอำ
ที่หนังสือ : ศธ 4008/ว 2061
เลขหนังสือรับ :
ผู้รับผิดชอบ : นายนันทวิทย์
รายละเอียด :
01 - 02 ก.ย. 61
สานต่อที่พ่อให้ด้วย สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
โรงแรมวังใต้
นางณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : สานต่อที่พ่อให้ด้วย สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
วันที่ : 01 - 02 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2165
เลขหนังสือรับ : วก 589
ผู้รับผิดชอบ : นางณิชกานต์
รายละเอียด :
30 - 31 ส.ค. 61
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
กระทรวงศึกษาธิการ
น.ส.พรทิพย์ รัก
ชื่อเรื่อง : โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
วันที่ : 30 - 31 ส.ค. 61
สถานที่ : กระทรวงศึกษาธิการ
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2926
เลขหนังสือรับ : บท 811
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.พรทิพย์ รัก
รายละเอียด :
21 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบสื่อการเรียนรู้ โครงการสื่อการสอน โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางนิลรัตน์, นายพงศธร
ชื่อเรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบสื่อการเรียนรู้ โครงการสื่อการสอน โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
วันที่ : 21 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2812
เลขหนังสือรับ : วก 776
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์, นายพงศธร
รายละเอียด :
17 ส.ค. 61
อบรมและเสวนา การสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนฯ
ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
นางจิราพรรณ
ชื่อเรื่อง : อบรมและเสวนา การสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนฯ
วันที่ : 17 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52505/ว 2149
เลขหนังสือรับ : บท 763
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราพรรณ
รายละเอียด :
17 ส.ค. 61
ปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางวณิชชา, นางกัณย์ลภัส, น.ส.ธิติยา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.อารีวรรณ
ชื่อเรื่อง : ปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
วันที่ : 17 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2777
เลขหนังสือรับ : กง 787
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา, นางกัณย์ลภัส, น.ส.ธิติยา, น.ส.จารุวรรณ, น.ส.อารีวรรณ
รายละเอียด :
15 - 16 ส.ค. 61
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
นางจิราพรรณ, น.ส.ธิติยา
ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
วันที่ : 15 - 16 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องประชุมเพชรสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่หนังสือ : สฎ 52505/ว 1887
เลขหนังสือรับ : บท 696
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราพรรณ, น.ส.ธิติยา
รายละเอียด :
14 ส.ค. 61
การจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่าง จากผลการเกษียณราชการ
ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
นางวณิชชา
ชื่อเรื่อง : การจัดสรรอัตรากำลัง ข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่าง จากผลการเกษียณราชการ
วันที่ : 14 ส.ค. 61
สถานที่ : ห้องมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สฎ.1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2753
เลขหนังสือรับ : บค 768
ผู้รับผิดชอบ : นางวณิชชา
รายละเอียด :
10 ส.ค. 61
การอบรมตามโครงการ การพัฒนาทักษะการ ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียน
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
นางนิลรัตน์, น.ส.กัลยา
ชื่อเรื่อง : การอบรมตามโครงการ การพัฒนาทักษะการ ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียน
วันที่ : 10 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
ที่หนังสือ : ศธ04163/2625
เลขหนังสือรับ : บท 726
ผู้รับผิดชอบ : นางนิลรัตน์, น.ส.กัลยา
รายละเอียด :
หน้า 3 / 9 (ทั้งหมด 417 รายการ)