นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยสุขภาพดี
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบและควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคใต้ จังหวัดสงขลา
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูกนกกานต์ ลบลาย)
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ให้ข้าราชการครูที่ไม่ไปทัศนศึกษา มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนตามปกติ
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการ
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการอ่าน - เขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
มอบหมายงานรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ส่งมอบงานในหน้าที่เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
การแต่งตั้งกรรมการการประเมินและพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
แต่งตั้งครูคุมสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
แต่งตั้งครูทำหน้าที่เวรประจำวันห้องสมุด
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2558
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูสิริอร ติณธรรม)
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะครูควบคุมนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นสูงต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประ
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูศรัณยา นุ้ยจันทร์)
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอนุบาล อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2558
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ครูกลอยใจ นาคทุ่งเตา)
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูศรัณยา นุ้ยจันทร์)
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2558
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
แต่งตั้งครูฝึกซ้อมนักเรียนกีฬาเทศบาลนครเกาะสมุย ปีการศึกษา 2558
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการ
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 และแผนผฏิบัติการประจำปี 2558
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อยชั้นอนุบาล 2 ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557"
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)