นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (มกราคม - กุมภาพันธ์)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ข้อสอบมาตรฐานกลาง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครและคณะกรรมการการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม (เงินอุดหนุนเทศบาลนครเกาะสมุย)
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาติดตั้งพัดลม จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา เทศบาลนครเกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2560
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบธรรมสนามหลวง ปี พ.ศ.2560
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางคณะกรรมการดำเนินการขาย และคณะกรรมการทำลาย
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพรักงานราชการ
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ให้ลูกจ้างประจำได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์โรงเรียนวัดภูเขาทอง (เดือนกันยายน - ตุลาคม 2560)
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2560
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการจ้างปรับปรุงแหล่งเรียน (ขยายห้องเรียน) โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูสมบุญ พรหมคีรี)
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการจ้างซ่อมแซมเตียงพยาบาล โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) โดยวิธีตกลงราคา
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การจัดงานครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)